12 2 2 5 Nevenstaand staatje is een opgave van het aantal slagerijen, vleeswarenfabrieken, rokerijen en zoute- rijen, dat op 31 December 1953 was gevestigd in de gemeente ’s-Gravenhage en de kringgemeenten Rijs wijk, Voorburg, Leidschendam, Zoetermeer en Bent huizen. Tuberculose. Onderstaande staat verschaft gegevens over deze ziekte. VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. Aard der overtreding. 11 4 12 Slagerijen 9 Totaal 559 14 573 Aantal gevallen van t.b.c. Diersoort. 1952. 1953. 1953. 1952. Runderen 26,22 22,94 44 3 Kalveren 1,91 1,74 1 Ir’ (open: (open 9 0,18 L Artikel 1 van de Gemeentelijke Verordening op de Verkoop van Paardevlees in de gemeente ’s-Gravenhage. Nuchtere kalveren Paarden Varkens Biggen Schapen Geiten ’s-Gravenhage Rijswijk Voorburg Leidschendam Zoetermeer Benthuizen Het aantal inrichtingen als be doeld in art. 19 v.d. Vlees- keuringswet S. 1919, No. 524 bedraagt dus in totaal Percentage van het aantal geslachte dieren. 0,17 4,12 1 X schikking ƒ25, 3 X schikking ƒ10, 1 X schikking 8, I 2 X schikking 5, 2 X schikking ƒ25, 8 x schikking 10, 1 x schikking 6, Straffen (voor zover bekend). 494 18 29 10 7 1 2 2 131 Aantal wegens t.b.c. afgekeur de dieren. 2 2 1 2 1 Aantal geverbaliseerde overtredingen. 4 3 046 0,07 0,1 3,28 0,52 0,007 0,11 7 934 (open: 1 188) 146 41) 2 2 2 965 1 1 4 6 175 (open: 1 012) 125 31) Uitkomsten van de Keuringsdienst. Vleeswaren fabrieken, rokerijen en zouterijen Artikel 39 van de Vleeskeuringswet S. 1919, no. 524, later gewijzigd bij artikel 80 van de Wet op de Economische Delicten S. 1950, no. K 258. (Het in voorraad hebben van bedorven vlees.) Artikel 35 van de Vleeskeuringswet S. 1919, no. 524, later gewijzigd bij artikel 80 van de Wet op de Economische Delicten S. 1950, no. K 258. (Het in voor raad hebben van vlees, niet voorzien van de voorgeschreven merken.) Aantal wegens t.b.c. voorwaar delijk goedge keurde dieren. i 1 X schikking 60, I 1 x schikking 40, I 1 x schikking 10, 1 x vonnis ƒ35, subs. 7 dagen hechtenis.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 130