12 26 0 In de tweede staat betekent: c. e. gestorven dier. 7 Bij 2 060 dieren hadden onderzoekingen plaats (vorig jaar bij 2 509 dieren). - Bacteriologisch onderzoek werd 1 396 maal toege past (vorig jaar 1 765 maal) en gaf in 169 gevallen een positief resultaat (vorig jaar 151 gevallen). Hierna volgt een tweetal staten, dat op dit onder zoek betrekking heeft. a. normale slachting; b. noodslachting wegens ongeval; slachting zonder voorafgaande levende keuring; d. ziek of wrak dier; Aangetroffen werd: 'I mond- en klauwzeer bij: 120 runderen, 12 kalveren, 6 nuchtere kalveren, 32 varkens, 11 biggen en 1 geit; varkenspest bij: 195 varkens en 22 biggen; 1 vlekziekte bij: 71 varkens; houtvuur bij: 1 rund; rotkreupel bij: 7 schapen; I paratuberculose bij: 2 runderen. 24 i J VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. Cysticercose. Rund. 1952. 1953. 1952. 1953. Vindplaatsen. Dood. Dood. Levend. Dood. Levend. Levend. Dood. Levend. 19 10 33 29 2) 29 166 541 589 59 58 0 707 0 761 0 0,90 pCt. kalveren 0,39 pCt. Na bacteriologisch onderzoek werden Diersoort. afgekeurd. goedgekeurd. die! b c d a i b I c e a a 8 1 4 4 13 32 26 20 1 4 1 1 3 14 4 8 18 3 6 6 4 1 1 1 3 1 1 4 3 2 1 1 1 Kalf. 236 127 39 2 12 376 1 30 3 1 39 9 3 5 11 2 11 135 14 1 1 172 2 19 3 1 16 12 2 8 2 24 408 39 1 87 52 1 1 15 9 5 135 17 2 1 11 16 5 2 5 11 5 1 3 352 42 3 101 43 4 l 7 4 1 4 8 5 16 16 1 15 1 2 7 3 1 12 2 8 4 1 68 1 2 7 14 15 Aantal positieve gevallen van bacteriologisch onderzoek. 21 1 10 1 1 14 1 3 1 1 5 2 5 1 Laboratoriumonderzoekingen. 60 209 17 101 20 14 2 73 193 1 27 23 1 33 7 18 8 1 13 1 12 Runderen Kalveren Nuchtere kalveren Paarden Veulens Varkens Biggen Schapen Lammeren Geiten Gevallen, waarin bacteriologisch onderzoek werd verricht. Kauwspieren, hartspier en middenrif Door het gehele dier 38 24 4 11 3 4161 15 10 1 8 1 2l 2 Besmettelijke veeziekten. 23 5 2 6 1 40 136 -103 -14 -1 voorwaardeljjk goedgekeurd (sterilisatie). i b c d~ I - 1 4 c d I e 1 a j b c d e 1 e a 3) 2,51 pCt. van het aantal geslachte runderen; vorig jaar 2,62 pCt. 4) 0,69 pCt. kalveren C,™ e a I b voorwaardelijk goedgekeurd (vrijbank). i b c d Uitwendige kauwspier. Inwendige kauwspier. In- en uitwendige kauwspier Hart Slokdarm Middenrif Tongspier I Totaal aantal 1) Is 0,56 pCt. van het aantal geslachte runderen; vorig jaar 0,61 pCt. 2) 0,34 pCt. kalveren; 0,39 pCt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 132