1 X 1J 1:8 Jï' Z 12 8 Herkeuringen werden niet aangevraagd. De Directeur, P. VAN RIJN 5 Hierbij werden afgekeurd: 1 796 kg vlees, 352,1 kg vet, 626,8 kg organen, 84,6 kg beenderen, 301,5 kg zwoerd, 282 kg varkens koppen, 248,5 kg kalfs- en varkenspoten, 979,11 kg vleeswaren en 480,5 kg spek. De staat op blz. 9 geeft een overzicht van de bij de slachtingen gedane voorwaardelijke goedkeuringen en afkeuringen in de keuringskring ’s-Gravenhage. In deze staat betekenen de letters: V.G.: goedgekeurd op voorwaarde van sterilisatie; V.G.T.: goedgekeurd op voorwaarde van verkoop in het klein onder toezicht (vrijbank), terwijl de letters a, b, c, d en e aangeven, dat men te doen heeft onder scheidenlijk met normale slachting, noodslachting, wegens ongeval, slachting zonder dat levende keuring heeft plaats gehad, ziek of wrak dier, dan wel gestor ven dier. Dit onderzoek leidde tot afkeuring van 527,5 kg vlees, 284,7 kg vet, 413,4 kg organen, 2 746,7 kg beenderen, 26,5 kg varkenspoten, 73,9 kg vleeswaren, 86 kg zwoerd en 67,7 kg spek. Voor zover bekend kwamen vleesvergiftingen niet voor. De kook- en braadproef werd 475 maal verricht en gaf in 65 gevallen een positief resultaat, t.w. bij 40 varkens met afwijkende kleur, geur en/of smaak en bij 25 varkens met cryptorchidie. De pH-bepaling werd 349 maal verricht en gaf in 15 gevallen waarden van 6,8 of hoger. De galkleurstofbepaling werd 48 maal verricht, waarvan 11 maal met positief resultaat. Afgegeven werden 14 987 enkelvoudige en 660 samengestelde afkeuringsbewijzen. Voor de uitvoer naar het buitenland werden ter keuring aangeboden 3 712 runderen, 5 132 kalveren, 11 704 schapen, 6 346,16 kg organen en delen, 1 055 581 kg vleeswaren, 27 108 kg gezouten dar men, 15 000 kg gesmolten vet en 138 212 kg gezou ten spek. Hiervan werden aan export ontrokken 387 runde ren, 77 kalveren en 205 schapen. VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. Identificatie der culturen. i 13 6 20 1 75, 9 2 5 2 15 1 2 1 1 1 5 1 1 1 1 2 2 3 5 2 7 2 3 21 1 1 2 3 1 5 2 2 1 1 10 1 1 2 23 17 22 2 2 6 169 1 95 1 Herkeuring. 75 10 1) Controle op het bedrijf, in slagerswinkels, vleeswarenfabrieken enz. ■u 3 1 1 Repressieve keuring, Salmonella dublin typhi mu rium Bac. rhusiopathiae suis Bac. coli Gram positieve coccen Gram positieve streptococcen Gram positieve monococcen Gram positieve staphylococcen Gram positieve diplococcen Gram positieve diplococcen streptcoccen Gram positieve bacil len Gram negatieve ba cillen Gram positieve negatieve bacillen positieve coccen Gram positieve ba cillen -|- sporen vormers Statistisch overzicht. Keuring op grond van de Vleeskeuringswet. Afkeuringsbewijzen. Keuring op grond van art. 70 van de Veewet. het bepaalde in art. 8 van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 133