I i I I r I l I I 1 f J c c i 4 p ii 12 i s rff i fU 1 a h- slll P“UH •I J gf ti 5 s o 5 '5 8 5 o 2 ca ffi JS -f o c 31 i| L 5 I r i 8 i r i r s z w I 8 l I I R R R R z w 8* I I re 5 s 8 5 1 8 I I I I r r r§ 5 CM 9 vs’ CM i 8 8" I 8 8 v> 8 8 en 8' 8 en I z° I L 1.3 S© O O en en m O r- O Os CMi os Os I oo CM 1 Sssa n -ïr| I 1 SS 1 LnR U i’nV o' 1 82- 2 5 E t n L LA I RS3 I I I a 8 9828 888 F O r-w CM CM O O O o oo Os cm s© un’ xt -r^’ CM CM CM jq s I. 82 M O »rs r~' o O CM O Tt O vs os en xt v-> t"E en en F" en en vs I 3 I I I <ëiMS vs un SS I s Bl I ïx 1 C> oó 1 Alg g> f r I tT* 3- -s- fl” I 5 c L Ln vT o vs oo ©OS O F- nt Os’ Os CM f? I I I Aas 8’M r s z 12 S z ‘S I I I I I f lf§ I 2- fe L n“ L I 83*8 1 r~‘ CM CM ■'I A 5O s s| a c s c s® .s l-É Si i t O |-5 1-6 -f 35 8 g g Sï^gö^RSa K S e -s S I I l -e s 8 :-f 1 i i VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS r r r R 0 r - S 5 r r - R R R R R R EEO 12 z m vs I OS O O* cm :S b£ ei es JU <u CA SJ •O O -O re re 00 V', CQ CZ) z H Z O w 00 n en M GS o N Q O O 05 CM v, Os 00 *Zï (N oo' oo en O O cm’ n 8 8 cm oo 5 oo en ir. O CM OO cm’ cm’ en CM Os vj Tt Os' Vj VS OO CM «ri en en 00 CM en en O* 00 en en o' oo vs en Os^ 00 00 CM O< CM VS en o oo 00 oo 8‘ oo en vs oo Os vs oo CM CM CM* ■~- O <D 5 g 5 o _o o o •o I o os f- **l O.oc^vï l' en VS CM 00 I O os xr o O F- cm oo en - en O Os_ Tf cm' Os' cm vs vs os os f- f-' s© vs' vs oo H. 00* f- s© I f- 00 00 1^© vs'o’oo en oc O tF O oo O oo CM Os Os R R R R R CM I Os en I I en oo I I* cm' en Os CM* en v~> CM re re x 3,-ef OS 00 en I "S.2 f- 8. c CM R R _o CX O c 8 I c© Os* 00 R Jl •s I i I Os en 1^ en OO' T cm' en o' I CM Os «zs Os CM en *zs CM en Ï2 o e - I en en TT aSsa 8 29- 00 F ffl OO 00 o. C cc <-g E W2 Q C 2 c 5 S <D £-© o g e- i-s .S fc ÖO ■O .g> g „o u^SO <u •*2 g ÖD rem G E <L» W<N’5 o c X) KJ ••S u£ <u <u •g au g.a-c 5 *o “5? ff! 5 5» oi- O' I r- o_oc 1^© r--' v? r oo' 00 1 rt CM OO CM o en C >zs Ë2Q K_ -g" fe'-o c oü2 ■S-g .9-1 S g R R ■■as :-iz .2 g •3-0^ 5| g E .r§.p 3 5<g -o -o u Q g 2 o 73 O O *- Q* -Cb G *^3 'ii Q CL ■5 Z •E 2 Q z ,2 S= g.E SKI! s5 .-S.2 5a>g5 X.£ -g.E-g.E g güs-S O U o.-5 J= O X 2 O S S c c 9 O o t> 5 OJ E o o o o o 00 00 00 .E .E 2 *o *J2 ‘5 <1> <U C5 w C5 45 ^2 oo Fj co o -c G *^s cu’ c a>® .s c-= ■go Q« (Z) X> 1 8 5 2 i s x J ©5 C 2 'i 5 Sc

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 137