I 12 12 a I f 99 'I 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 I 7 f I 77 f f 15 14 f 3) f f f f f f f f f I I f VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. Verkorte inventaris op 31 December 1953. V. Afschrijvingen. Aanschaffingswaarde ONDERDELEN. Afschrijving in 1953. op 1 Januari 1953. pCt. Bedrag. Gebouwen, grond en plantsoenen. l'/2 110.605,53 33.067,43 - I r 33.067,43 110.605,53 8.864,14 5.215,46 5.215,46 8.864,14 5.215,46 5.215,46 186.454,92 10.094,30 89.114,96 51.258,25 5 4.960,10 107.434,26 10.094,30 46.124,05 140.330,87 59o’— 59o’— 57.663,45 511.549,95 57.663,45 29.846,58 158.800,74 i 20.149.82 25.572,44 166.952,90 141.380,46 20.149,82 160.249,30 11.126,89 19.721,32 168.843,73 74.005,80 85.759,44 Voorraden. Vermindering boekwaarde voorraden per 31 Dec. 1953 658,50 5) w.o. ƒ694,11 extra afschrijving. 110.263,46 1.110.452,55 w 2.204.498,92 w Gebouwen Bebouwde grond Onbebouwde grond Plantsoenen. Riolering en bestrating, losplaatsen, afrastering en luchtspoor. Riolering en bestrating Losplaatsen Afrastering Luchtspoor Vermindering in 1953 wegens afboeking actief. Steenkolen Huisbrand Stookolie Magazijngoederen Zout S.O.2 Veevoeder en strooisel Drukwerk en kantoorkosten 106.614,78 511.549,95 32.370,41 108.606,11 1.925,01 75.093,89 177.359,65 228,80 2.731,45 4.857,30 134,95 808,12 5.215^46 57.663,45 2.731,45 4.857,30 134,95 808,12 110.605,53 8.864,14 618.305,44 8.003,30 3.195,09 1.742,87 7.208,56 422.362,17 141.380,46 157.427,50 235.712,50 1.067,63 32.370,41 108.016,11 1.925,01 74.993,45 139.012,76 228,80 72.614,94 232,94 37.407,69 7,89 Totaal afgeschreven op 1 Januari 1953. 41.033,72 178,22 3.476,81 1,20 44.689,95 4.897,52 22.332,09 310,78 33.581,29 69.226,01 167,01 1.782,84 2.380,18 115.92 565,72 5.215’46 57.663,45 2.731,45 4.857,30 134,95 808,12 3 8 5 20 20 8 8 4 5 8 3 3 3 3 5 8 5 6 5 6 33.067,43 3.124,11 29.846,58 1.618,52 8.682,60 19,03 242,40 Totaal afgeschreven op 31 Dec. 1953. 42.598,60 158.800,74 6.516,04 30.424,69 464,78 36.481,65 38.604,22 185,31 1.460,23 38.511,80 100.408,54 43,49 25.854,37 77.591,42 Boekwaarde op 31 Dec. 1953. w 10034 38.346,89 112.657,07 37.992,38 3.814,31 4.243,80 498,— 1.043,74 160.249,30 10034 38.346,89 3.707,12 389,80 5.304,77 1.725’20 11.126,89 290.763,67 104.942,81 17.888,26 7.208,56 1.245,— 313,87 154,— 3.000,80 7.725,10 18,30 2.598.706,55 f 1.077.385,12 529.19038 913.391,20 11.126,89 25.572,44 99.578,24 282.760,37 105.454,84 16.535,19 5.304,77 1.245,— 2.039,07 413.339,24 169.679,70 62.357,14 13.636,94 7.208,56 498,— 138,10 253.518,44 68.966,26 232,94 37.407,69 7,89 106.614,78 3,707,12 389,80 5.304,77 1.725’20 11.126,89 8.426,90 8.300,41 826,81 1.060,97 249,— Q 857,23 19.721,32 1.994,65 6,99 1.122,23 0,24 3.124,11 34.802,03 47,73 32.808,65 6,45 67.664,86 37.812,91 185,21 4.599,04 1,44 42.598,60 w f n 1.102.082,60 I f 4.455.510,11 I Vermindering door afschrijving 1953 1.069.015,17 3.342,55 5.004,73 22,67 1) 948,61 2) 2.477,12 1.077.385,12 44.689,95 186.617,61 1.598.859,53 67.664,86 913.391,20 I 2.709.312,08 110.263,46 1.072.191,94 121.083,97 42.585,67 4.251,32 747,’— 175,77 168.843,73 2.709.312,08 1 f 422.362,17 f 141.380,46 85.759,44 25.572,44 11 II 'p ■op 31 December 1953. j 253.518,44 141.380,46 2.974.814.49 413.339,24 166.952,90 3.797.163,42 3.342,55 5.004,73 22,67 1.110.452,55 157.427,50 235.712,50 1.067,63 2.598.706,55 529.190*48 1.072.191,94 1.213.021,85 154.084,95 230.707,77 1.044,96 f 1.598.859,53 529.190’,48 618.305,44 2.823,73 6.964’46 116.204,23 1.244,97 227,82 2.733,60 11.181,65 141.380,46 1.468.941,98 9» 1.866.177,61 1.480.695,62 f 757.924,93 Kracht- en verlichtingsinstallatie en technische installaties. Kracht- en verlichtingsinstallatie Technische installatie bronwaterproductie Machinerieën Pompinstallatie Technische installatie stoomproductie Machinerieën Stoomleidingen Technische installatie warmwaterproductie Machinerieën Stoomleidingen Technische installatie koudeproductie Werktuigen en gereedschappen Luchtkoelinrichtingen Machinerieën Pompinstallatie Technische installatie ijs- en gedestilleerd waterproductie Machinerieën Technische installatie heetwaterproductie Inrichting der gebouwen, werktuigen en gereedschappen, meubilair, automobielen, motorrijwielen en rijwielen. Inrichting der gebouwen Werktuigen en gereedschappen Meubilair Automobielen Motorrijwielen Rijwielen Boekwaarde van de voorraden Recapitulatie. Gebouwen, grond en plantsoenen Riolering en bestrating, losplaatsen, afrastering en luchtspoor Kracht- en verlichtingsinstallatie en technische installaties Inrichting der gebouwen, werktuigen en gereedschappen, meubi lair, automobielen, motorrijwielen en rijwielen Boekwaarde van de voorraden KAPITAALSTAAT. Kapitaal volgens de balans per 31 December 1952 Boekwaarde voorraden per 1 Januari 1953 Vermeerdering door uitbreiding en vernieuwing in 1953 3) w.o. 12.28 extra afschrijving. 4) w.o. 193.91 extra afschrijving. i I f 2.315.104,45 t ST ATI sn Vermindering in 1953. i Vermeerdering in 1953, 111.331,88 f 2.974.814,49 f 2.161.268,54 166.952,90 757.924,93 ƒ3.086.146,37 Uitkering aan de Gemeente wegens opbrengst boven de boek waarde^ van vervreemde kapitaalsgoederen w.o. ƒ812.03 extra afschrijving. z) w.o. 2.223,26 extra afschrijving.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 139