13 I 8 Aansluitingen aan het hoofdleidingnet. De volgende tabel geeft een overzicht van het aan tal aansluitingen op 31 December 1953. De aanslui tingen op koperen verdeelstukken voor hoofdkranen daarin apart opgenomen. Er werden 435 lekken in loden dienstleidingen, 1 lek in een koperen dienstleiding en 5 lekken in kope ren verdeelstukken voor hoofdkranen hersteld. 8 2 4 1 o o o o o Hieronder volgt een opgave van de breuken en de lekkende verbindingen in het hoofdleidingnet, alsmede van de breuken in gietijzeren aanvoerleidingen naar brandkranen, welke defecten gedurende het jaar 1953 zijn opgetreden en hersteld. In verband met de asfaltering van de Kneuterdijk werd de aldaar in de rijweg gelegen 600-mm giet ijzeren leiding buiten gebruik gesteld en vervangen door een in het trottoir gelegde 600-mm Bonnaleiding. Op 31 December 1953 bedroeg het aantal in deze gemeente geplaatste openbare brandkranen 6 886 (waarvan 6 454 van het type D, 4 van het type en 428 van het type „1951”), het aantal sproei- kranen 198, terwijl het aantal openbare tapkranen 73 bedroeg. Voorts waren op 31 December 1953 1 paardendrinkbak en 68 hondendrinkbakken ge plaatst. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING Lengte leidingnet in m. Aantal schuifafsluiters voor districten. Middellijn. Wijzigingen in 1953. Wijzigingen in 1953. Gelegd. Geplaatst. j» 696 973 18 290 4 347 710916 106 70 4 367 166 Omschrijving. Totaal. 80. 100. 150. 10 1 Totaal 1 14 3 10 Tabel IX. Aantal aansluitingen op 31 December 1953. Aansluitingen op afzonderlijke dienstleidingen. Aansluitingen op verdeelstukken voor hoofdkranen. Grootte. Totaal. Totaal. 19 2 12 019 131 525 128 965 i 2 560 12 097 78 76 296 19 3 398 143 622 2’ 3' 4' 6' 8' Buisbreuken Lekkende verbindingen Breuken in gietijzeren aan- voerlei dingen naar brand kranen 289 15 786 407 374 150 257 30 218 34 020 17 811 6416 3 543 5 839 3 628 2 587 7 695 1 481 3 200 1 604 5 225 64 576 63 854 1 553 549 505 282 88 96 21 1 Aan- i gesloten. 2 1 0 3 9 599 5915 661 5 1 745 0 122 0 30 0 210 0 0 0 0 1 355 1 078 62 14 17 15 13 5 1 Uitgehaald en vervallen. 0 17 2 599 1 008 449 3 28 0 0 0 32 0 211 0 0 0 0 21 40 13 1 289 15 772 414 374 155 164 30 430 34 022 19 528 6 416 3 665 5 839 3 626 2 587 7 694 1 481 3 200 1 604 5 225 Aantal nieuwe aan sluitingen in 1953. 150 108 14 6 8 8 12 086 11 0 0 64 32 3 1 6 0 0 0 o o o 68 10 3 91 2 838 927 162 149 80 34 16 15 16 6 24 0 5 1 0 3 395 3 4 74 75 12 1 0 o o o o o o o o o o Aantal aansluitingen op 31 December 1953. 63 221 62 776 1 491 535 488 267 75 91 20 1 op 31 December 1953. 12018 1 0 1 47 14 7 0 1 0 o o o o o o o o o Aantal schuiTafsluiters voor percelen op 31 December 1953. 76 662 63 865 1 553 549 505 282 88 96 21 1 op 31 Dec. 1952. Aantal aansluitingen op 31 December 1953. Totaal aantal aan sluitingen op 31 Dec. 1953. Af gesloten. Aantal aan sluitingen in 1953 geruimd. Aantal aan sluitingen in 1953 i geruimd. Breuken en lekken in het hoofdleidingnet. Totaal Aan- i Af gesloten. gesloten. Aantal nieuwe aan sluitingen in 1953. Tabel VIII. Wijzigingen in het leidingnet gedurende 1953; grootte van het leidingnet op 31 December 1953. Middellijn van de leiding in mm. 1/2" 13 mm) y4" 20 mm) 1" 25 mm) 1*4" 32 mm) 1 Vi 39 mm) 51 mm) 80 mm) (100 mm) (150 mm) (200 mm) Totaal Openbare brand-, sproei-, tapkranen enz. 2' 50 mm 3’ 80 4" 100 6'150 8'200 10'250 12'300 14'350 16'400 18'450 20'500 22' 550 600 650 700 750 800 op 31 December 1953. Weggenomen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 147