13 I Schoepen- en volumemeters. 9 Het totale aantal aansluitingen is in 1953 met 3 599 toegenomen. Van de op 31 December 1953 aanwezige rond 139 700 dienstleidingen waren er ongeveer 128 200 van lood, 5 000 van koper, 300 van staal, 206 van gietijzer en 11 van plastiek. De volgende staten geven een overzicht van de in gebruik, in het magazijn en in herstelling zijnde water meters per 31 December 1953. De verdeling naar soort en grootte dezer meters is hieronder aangegeven. uit onderdelen samengesteld. Er werd 1 watermeter afgekeurd en 1 vermist. 141 meters werden verkocht. In de meterwerkplaats werden 37 322 watermeters van het bedrijf gerevideerd en geijkt, hetgeen gemid deld 73 man-minuten per meter vereiste. Voor andere waterleidingbedrijven werden 3 038 watermeters hersteld en geijkt. g. Watermeters. In 1953 werden 3 803 nieuwe watermeters ont vangen, terwijl 5 545 watermeters geheel werden ge moderniseerd. 443 meters werden in de werkplaatsen i I 3 m3. J VERSLAG DER DUINWATERLEIDING Grootte. 30 m3. 50 m3. 80 m3. Totaal. 661 Aantal 34 3 3 007 127 29 5 W oltman-meters. Grootte. 40 mm. Totaal. Aantal 1 9 5 4 9 3 31 Wolfman-meters. Fabrikaat. Grootte. Totaal. Aantal 3 5 2 3 1 9 022 Venturimeters in verschillende uitvoeringen. Grootte. Totaal 2 71 782 67 725 9 022 881 91 149 501 2 6 4 1 2 1 1 19 5 m3. 7 m3. 10 m3. j 20 m3. Vermogen (grootte). 67 016 292 70 136 117 17 36 41 Lux Pollux. 24 5 13 12 12 17 8 147 000 1 598 279 288 211 20 56 49 880 1 To- taal Aantal 500 mm. i 26 50 mm. 250 mm. 100 mm. 13 600 mm. 1 000 mm. 150 mm. 200 mm. 250 mm. 300 mm. 400 mm. 500 mm. 2 122 Holland. Siemens I Reuther. Halske, j I 70 058 1 300 196 140 82 3 3 50 mm. I 70 mm. Schoepen- en volumemeters. 80 mm. 100 mm. 150 mm. 350 400 mm. mm. i 3 m’ 13 mm) 5m>( 19 7m’( 25 10m3( 32 20m3( 38 30m3( 50 j 50m3( 75 80 m3 (100 Diver- j sen. Bopp 3 30

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 148