E I 'd r i i I 13 i e- I I i. tijdelijke gebruiken 978 Totaal 153 780 c. 147 877 13 39 329 17 420 27 433 53 151 10 544 Bovendien werd water geleverd voor: 490 brand kranen (afzonderlijke aansluiting); 65 tuinen (afzon derlijke aansluiting); 127 urinoirs (met meter); 174 standpijpen met watermeter; 3 sproeiwagens met meter; 1 monument (G.E.B.); 6 886 openbare brand kranen; 73 openbare tapkranen; 1 drinkbak voor paarden; 68 drinkbakken voor honden. De maximum-productie van de ploeg in de Krim- penerwaard waar, zoals gezegd, een fundering wordt toegepast, bedraagt 20 buizen of wel 100 m per dag. Hoewel deze aantallen in verband met de wisse lende bodem- en weersomstandigheden geen gemid delden zijn, blijkt daaruit, dat door toepassing van de zware graafmachines van het zg. dieplepel-type de transportleiding in een uitermate snel tempo en der halve in een zo kort mogelijk tijdsbestek en tegen een minimum aan kosten kan worden gelegd. a„0,25 a„0,20 3 103 341 872 a. h. 1 1 hulp van twee stangen 0 14 mm van hoogwaardig staal, die van binnen in de stootvoegen van de ver bindingen worden verankerd, wordt iedere buis met een kracht van 8 000 kg op de voorgaande ge klemd. Deze tijdelijke voorspanning wordt steeds over een lengte van 20 buizen gehandhaafd. Aan het einde van het verslagjaar had de ploeg, die werkt van Ze venhuizen naar Scheveningen, onder zeer gunstige om standigheden maximaal 27 buizen of wel 135 m per dag gelegd. j. Rijksgebouwen k. Gemeentegebouwen m3 I het volgende overzicht. (Overgangsregeling: zie artikel 6 van het Tarief.) levering a 2,25 per kwartaal 389 1,50 589 „0,20 0,15 „0,10 Particuliere percelen volgens watermeter, levering tegen gewoon tarief (ƒ0,30 per m3, eventueel met rabat) I d. levering tegen 0,25 per 99 99 99 waarvan levering aan: duplex-percelen a 0,30perm3 293 a „0,25 92 a„0,20 18 - 403 woonschepen a „0,30 160 h. levering tegen 0,10 per m3 aan hofjes (201) VII. BIJZONDERHEDEN OMTRENT DE EXPLOITATIE. Het aantal aangesloten percelen nam gedurende 1953 toe met 3 656 tegen 3 993 in het daaraan voor- I afgaande jaar. Het aantal percelen, dat op 31 December 1953 aan het hoofdleidingnet was aangesloten, blijkt uit i VERSLAG DER DUINWATERLEIDING Het laden van de uitkomende grond in kipkarren. Aantal percelen 609 5 Overige percelen volgens watermeter. 99 99 99 Volgens abonnement. Aantal percelen I s 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 152