13 14 De volgende staat, waarbij wordt verwezen naar bijlage II, die een grafische voorstelling bevat, geeft een overzicht van de bevolking, het waterverbruik en de opbrengst van de waterverkoop in de gemeente ’s-Gravenhage sedert 1880. k lL VERSLAG DER DUINWATERLEIDING Jaar van exploitatie. Gemiddeld verbruik Jaartal. De directeur, A. J. GURCK. Volg- nummer. 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1935 1940 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 Bevolking gemiddeld over het jaar. 116 395 158 514 208 770 275 306 362 425 435 178 479 935 509 402 463 615 499 983 532 940 546 642 554 400 564 805 575 190 581 476 587 596 Totaal verbruik in één jaar in m3. 1 712 477 4 459 371 7 073 059 8 127 047 9 461 941 11 291 252 11 874 672 12 492 711 10 776 324 12 790 093 14 237 222 15 002 712 15 775 514 15 918 259 16 177 950 16 352 327 4 679 12 217 19 378 22 266 25 852 30 935 32 533 34 133 29 524 35 041 39 006 40 991 43 221 43 621 44 323 44 678 45 519 in één etmaal in m3. per hoofd en j per etmaal in 1. 7 180 16 237 29 176 32 485 39 415 46 042 49 523 43 784 45 392 48 701 61 482 65 937 63 482 67 622 58 589 63 901 65 283 142 255 297 641 517 475 875 238 1 742 774 2 591 301 2 525 754 2 482 677 1 943 778 2 561 840 2 824 260 2 877 027 3 052 685 3 119 572 3 172 535 3 302 528 3 386 902 1,222 1,87» 2,47° 3,17® 4,80® 5,95’ 5,26’ 4,874 4,19 5,123 5,29® 5,263 5.50® 5,523 5,51» 5,67’ 5,76’ 6de 16de 26ste 36ste 46ste 56ste 61ste 66ste 71ste 72ste 73ste 74ste 75ste 76ste 77ste 78ste 79ste 40 77 93 81 71,5 71 68 67 63,7 70 73,2 75 78 77,2 77,1 76,8 77,5 Maximum verb ruik in één etmaal in m3. Ï6 614 260 Bruto opbrengst van het water in één jaar in guldens. Opbrengst van het water per hoofd in guldens.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 153