1! 13 1 s H li Hl •c J :pr g g .2 on O *- ^3 -y Si ms ill •s ïi3?bÖ i o i i a tl I'S s o i :s«iis E o c Sjl ■s l| i 5 15 z 8 z -* 2 t z 1—4 .8 z w I. cm" Os en Os tt I. 5 8 5 8' 1 gM f 8 8 un oó CM L L oo en r- os Os en sc s© Tt aj. 9 3 K S3 2S L L oó' oo" sc r- en Os P —4 SC cm i o-° I 8? 5 8 OS O' Os* SC rt 00 OO 00 L L L £55 3 3 58 S35 iii en ,Z .-2 8 2 3 £55 -* I 8 IJ. S 5 00 -S-Sf c §J1 c sKë Sg '5 2 .s o >-> o •h ■ss o Q -• c -I o g.s :::|:j 2 .=5 S >-3 ,|5£ 3’-s •i i 88 un Os" CM cm r- 00 iri <£B .••s b .sa fc a ra §1: z5_ S 0 5 z LU z LU 0 Z z LU F- p LU h- z: - 0 - z 5 ca I L :s p ^52 - ■f'Jj -I VERSLAG DER DUINWATERLEIDING r R R - m LD O tf U4 H CQ w O H P 00 ra 02 Q? Z w s s o .rP ’S 00 IT; Os" 00 IJ CM CM en en os CM* O; xr Os o\ en Os Tf- O> oo un ej oo Os sc jri oó Os en Os tT o oo E ra o O Os OO •J CM CM CM en' Tf X. CM" SC 00 R cm" SC oó CM 00 ra -M 3 -S Tt «n r-" cm' r- r- X) Os CM •n en en" 00 Os sc un oó oo ra nr q oó CM 00 ra ƒ4 j5 o r- en Os rM r- en os r<- sc CM Os CM Os o~ o> os CM SC R R r- os Os en ’P SC SC Tf x en en so 00 '*-•> R O en Tf sc en cm" nr x nj CM* r- x, Q O SC *-s 8 s R R OÓ'rf Q £58 sc 383 en os tt sc r- ’’t oo O CM Tt en" r- Tt- r- i/-> r4 CM sc r> en - 0.52 O £q>^ O T3 ÖO •S-S Tl R R R R Tt- «n cm cm r- on 0) a s a 03 a <J O A .2 w •E Q ■2.» J s c B.S e g •«'ió E -2§Q •8 2 fe'7' A oo E-o u 73 io-ë ;s <u g .2 a* -o «-o M I—4 OS <n O Z os t§ oo CM .SS -a 3 -ra 8 S8§S iiïÊii -s«-=: Sj* “2 3 I -330-5 iOigs 1:^1 c I I os R g .5 <D .c en c 8«2 E^i-c^ -T 3 11 O:& -5^ o 2 •C-S.'S M S O ■■3’0 *-f 2^ 2 i «sijsh^ sc=? “5Sf«5="5 g> 5? g as s o 00 - es r~ eq Cs °s OS - M- •n 'SS “■a S? <M T3 X) OS to -3 ■S 2«| - 3 M- T5 jn M e §il ->= s' ifii co in o LO ■<- S o z LU Z 7 LU U_ Q LU ca LG LU 0 Z Q or O o SC SC CM SC o CM O OS Tt c e M O S .2 .2 c e -8 O g ~a o c c o 8..0 w 73 O o «5 5 'P-ë fc 5 ^Së2c O S S O ai ca -| v> s Q •?ls >.E.£ a-o *-> -*—f—w sj Q

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 154