I 22 •6 -2 S I I I I: I- i I Is 8 -^E Sail 33 c 2 •ü2"x S2 5 c ••5 g as I I Is •2.E £f al Jpf h nit hss M C «5 SHp ffl X W 5 Q <u s!M I a a e JU 2 is g g -a o a I 5 g 3 "t 3 s 3 •I s i s 3 I s a p I J •s ags E 5i 5 g 5-Ie g.2 a Sa'SPSo .s Egg s-h 8-S g> g.»« c O OP *0. W5 c llhl >8c2« g ?2 g1 “>«i b - 'T* O I I if si .E 8 I a §1 s g 5 i E •1 8^si§>^ ■s ^<siOKQ< I - 1? Uh £1|s •5 '.I 2 2 £a-^3£ö ,a~ ••=3 c 3 a 8 •2 t* s oo 00 tn CM’ SO c-4 .is r*? 8 1 •g 16 m \o oo m SO m tn cm a- o ‘O «•Sa-2 0 Z Z LU LU Q£ LU m 3 ci S 3 S «M a s LU LG o iZ LU Q Z 5 o H Os CM m oo oo’ tn r- r l -rj- o cm •n^-— co •n O' so MO oo m m sO Os 'Z, oo tn OS s cm’ <n 00 so’ -2 <u -r= f 5 3 o c*> E Di LU Q. LZ) E CL LU Q u 5 O. -c Xn 9> s© so’ R 1 8 Ox m oo x© CM X© g Os m oo so CM Os Ox’ tn CM •n tn tn 8 CM CM CM X© m5 cm jn SO m SD F? SO cT' E 8 CM CM SO so M2 g Sx 'CÖ CM SO <Z) <U I 4> CÖ r~ 3' oo Q. E o "5 M) C Si ■E'! cm r-~ m r- CM CM r~ <n E 8 88 oo O' «i CM 00 x© I Os' C"’ m’ xo C4 oc so sc r- U cn S3 ss so 3S r- os cn Os cn SO r- «n CM OS 8 so 22 □Orn S3 3£3SS jqesjaosgg O' O' O’ O' -«" 4 I 8 tn f 3 8." O Tt m r- S3 oo «n CM C- SO SO CM SO' x-k tn OO' CM x© Os’ CM’ Tt rt m os Os OO SO O - CM CM <*S m x— tj- m oo so so cm so r-- m oo rfr r- r- os r~ oo «n so cm «n so r- cm cm ’^r "J 833^3 Os —x so Tf CM CM r- 5 co O C <u :.H: ■SS S 2 •8o •o c g Y S g £2 <u E 5 5 ■8 co :s E c <U 4) <D 5 00 CÖ .2» C3 rg s c -g Os so »n tT m tn 8 S cm" cm <n cm m <u E c Q. 2 o 0> E s OO C5 Q CÖ g>'i E c hi fe o o 833 1.2 3 cm’ so’ «n rt tn Ö88S33 O r-^ x— x-x tn tt x— cm tt r~ 5 so oo Os c- cm r^- x— 8 C Cl. 00 C- CM CM n 3 S o'o' i o' 3 s 8 CM <n CM t: 00 c c 8 •8 8 a «n ‘S> o. •o 4> c -o N.E I s O 5P -c. 5 to O <D >8 ■Is T3 g"* o u c g .sHii ^<ciOQ< •0 1 S b a -S -o '5 8 °C c g s c ^‘■5 5? Sc «29 c O< GO.—©’—-- "2 tu <u <29 E 5 Je o b a> e g a E-o b 2 5 tn r- r- oo c <n oo oo c c xc 00 CM U u CM OO CM fl> «S c a 8 00 O' O ao PC •n 5 o s b-o E 5.st -<i: E< o f- u O til b c:E -c b g Sx: o b 2 E ^<qJOE< c •i J G O S 8 ~7 -Ec x: v 5 o g H u £e m s a c 02 f .S A* bt rrt ‘O az 52 5 b a o.- b o ^Q>^! b c c u '■5 8 •b3 cn in o* cn (D •s— CO in o .E co E <D Q. -52. Q. 0) C a; o 0) "O c .E c 0) 0 co

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 155