13 18 V. KAPITAALSTAAT bedoeld in art. 38, eerste lid, sub e, der Rekeningsvoorschriften VERSLAG DER DUINWATERLEIDING 5 Kapitaal volgens balans per 31 December 1952 6.449.294,99 7.463.762,31 ƒ20.943.652,47 1. 964.758,89 19.978.893,58 ƒ13.479.890,16 2. 3. 129.444,21 462.771,28 372.543,40 Vermindering: doordat de boekwaarde der voor raden per 1 Januari 1953 die per 31 December 1953 overtreft wegens afschrijving in 1953 wegens extra afschrijving in 1953 Vermeerdering wegens: 1. kapitaalverstrekking per 1 Januari 1953 voor voorraden1.014.467,32 2. kapitaalverstrekking per 31 Decem ber 1953 voor de uitbreiding 1953

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 157