13 13 7 7 7 7 7 7 7 ^7 7 VI. VERKORTE INVENTARIS OP 31 DECEMBER 1953 f f 21 20 I 7 f 7 7 7 I f f f f f f f f f f f f i f I. 1 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING VERSLAG DER DUINWATERLEIDING Afschrijvingen Aanschaffingswaarde Afschrijvingen Vermeerdering in 1953 op 1 Januari 1953 pCt op 1 Januari 1953 in 1953 door uitbreiding 1.122,04 49.116,48 13.421,54 0.962.920,04 159.925,69 15.45o’— 165.045,90 15.450 15.450,— 56.493,64 15.450, 471.708,18 2, 5,6 2 2, 4,8 475.950,48 28.690,57 504.641,05 161.589,26 372.543,40 534.132,66 f 10.804.361,86 1.338.494,52 161.589,26 372.543,40 534.132,66 10.804.361,86 5.541.899,76 Gezien 1) „KIWA” Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen. 506,56 1.532’91 I 54.550’— I.943’,64 w Nieuwe Waterleiding in oprichting (Lek-duinplan). Kosten van uitvoering 93 54.550,— 1.943^64 s, w s» 93 99 33 39 33 33 33 33 93 33 Kantoorgebouwen enz. Kantoorgebouwen enz. aan de Zuid-Binnensingel Gebouwen (inclusief centrale verwarmings- en electrische installatie en inrichting werkplaatsen) Terrein Meubelen Kantoormachines Gebouw aan de Doornstraat: Gebouw (inclusief lichtinstallatie) Terrein Magazijn en stapelplaats aan de Binckhorstlaan Deelneming in N.V. „KIWA” 88.537,76 937,04 6.498,56 292,27 727.706,60 215.992,39 85.129,96 114.874,33 296.256,52 3.917,19 50.139,82 89.216,66 589.958,94 4.437,92 201.627,28 20.999,03 21.909,09 97.496,06 Vermindering in 1953 door af- of overboeking 2«/z 314, 10,15 6 8 15,20 20 4 15 17.697,30 2.290,72 6.663,08 313.953,82 3.917,19 52.430,54 95.879,74 413.752,78 212.075,20 32.699,42 18.994,59 125.505,86 30.507,15 289.773,38 23.758,79 2.163,— 20.129,36 937’— 4.338,89 11.340,20 30.259,42 2.000,— 725.460,50 De administrateur, V/. J. DE WIJS De directeur, A. J. GURCK 11.586,20 47.484,32 2.000,— 1.230.101,55 33 33 33 99 33 99 33 20.482,30 246,— 15.691,99 33 33 33 33 33 f 56.493,64 33 33 39 99 99 99 33 33 99 33 33 33 33 33 93 99 33 33 2, 4, 5, 6 4 4, 6,7 6 4 4, 5, 6, 7 4,7,8, 4,5 3i/2, 8 3,4 4 8 15,20 20 2 33 33 33 33 33 33 33 33 99 20.988,86 246,— 17.224,90 Vermindering in 1953 door af- of overboeking 110.012,20 41.959,35 34.903,33 8.835,— 2.217,86 13.227,73 211.155,47 13.538,02 230,71 21.354,06 959,09 2.474,14 8.089,82 63.468,87 7.368,64 40.449,50 11.010,71 2.385,05 9.763,59 420,67 2.248,20 39.164,17_ 222.925,24 33 1,958.208.71 f 7.103.783,62 33 33 33 33 33 33 39 99 39 39 33 33 25.327,75 99 33 99 39 99 33 39 33 33 33 93 93 33 33 3 99 9 99 9 33 835.240,98 10.036,91 442.881,12 30.535,26 63.345,67 174.318,12 4.807.753,01 244.072,08 1.649.861,86 328.885,35 213.293,76 183.586,35 5.174.55 15.726,31 6.551.714,87 2.501.245,23 2.081.335,37 204.254,69 20.825,80 91.074,34 I 11.450.450,30 3.615.174,61 2.042.476,50 1.560.916,11 71.887.40 11.972,75 50.074,17 7.352.501,54 231.744,02 5.368,28 219.899,78 8.577,14 38.962,44 68.732,24 570.750,22 41.071,92 605.144,88 169.537,78 12.487,76 94.346,57 817,— 3.760,09 1.565.011,06 3.636.211,18 707.577,24 215.992,39 84.192,96 I 114.874,33 i 21.066,36 5.796.594,76 5.796.594,76 746.703,22 9.099,87 436.382,56 30.242,99 63.345,67 174.318,12 4.806.630,97 244.072,08 1.649.861,86 93 99 99 99 33 93 99 99 99 93 99 99 99 33 33 33 99 99 99 279.768,87 6.426.209,01 2.470.738,08 I 1.846.111,99 99 99 159.347,57 200.806,— 89.239,78 4.357,55 11.966,22 393.197,65 H December 1953 door bij- of overboeking 603.496,96 4.668,63 222.981,34 21.958,12 24.383,23 105.585,88 4.237.002,79 203.000,16 1.044.716,98 99 99 33 33 33 33 f 7.326.708,86 2.826.528,06 416.809,38 540.065,93 108.082,29 8.578,83 27.772,44 3.927.836,93 3.725.186,81 2.084.435,85 1.541.269,44 96.172,40 12.246,97 63.301,90 7.522.613,37 213.293,76 170.164,81 5.174,55 15.726,31 1.958.208,71 10.802.994,35 Leidingen, meters enz. voor de distributie. Leidingnet Dienstleidingen met dienst- en hoofdkranen Watermeters Werktuigen en gereedschappen Motorrijwielen, rijwielen met hulpmotor en rijwielen Automobielen Pompstation, werken in de duinen enz. Gebouwen aan het Pompstation, in de duinen en aan de Bad huiskade (inclusief centrale verwarmings- en lichtinstallatie) Meubelen Pompinstallaties Watermeters Pompgebouwtjes in de duinen Pompinstallaties in de duinen Draineerleidingen, diepe en ondiepe putten, afrasteringen enz. Voorfilters Nafilters en rein-waterkelders Leidingen aan het Pompstation Wegen, bestratingen, bruggen en hekwerken Werktuigen en gereedschappen Motorrijwielen, rijwielen met hulpmotor en rijwielen Automobielen Duinterreinen bij- of over boeking in 1953 5.541.899,76 25.327,75 11.586,20 j 47.484,32 2.000 1.209.035,19 20.606,44 I 91.074,34 ƒ11.019.785,76 j 33 99 93 4.173.533,92 195.631,52 1.004.267,48 148.336,86 198.420,95 79.476,19 3.936,88 9.718,02 354.033,48 1.338.494,52 f Boekwaarde op op 31 December 1953 31 December 1953

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 159