MM GRAFIEK van de VERDELING van het WATERGEBRUIK IN VAN DE OPGEPOMPTE HOEVEELHEID WATER 1934 AF. VAN 70 I 30 20 I 1934 11935 liiiiiiiiiiii 4 4 «WK.» ////X////V///A///7y Hf I WAT E R V E R LIE S 1940 1941 1194 a 1943 11944 11945 119 46 1947 11948 1194 9 I I95ol 195 I I I 9 52 11 53 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilHÏmlmlImlIïnmlIlmi'il'ilmülInllHHmïmm ItHvtI WATER GELEVERD AAN ANDERE. BtDRUVEN 100 90 80 60 50 AO 10 il I I I I i 11iqIjjj O 1938 11939 1936 1937 EIGEN GEBRUIK RS (GEMETEN) IN 1953 V 615 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiHiiiiiiiiHiiiimHiiiiiiiiiiHiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiiiiiiiimiitiiiiiiiiiHtiiiiiiiiiHiiiiiiiiimiiiiiiiiii liniiiiiii imiiiiih>i„<i>i>i iiiiiiiiiiiiiiiiiiii miiiiiiiiiniiiiii WATER,GELEVERD AAN PERC AANGEWEZEN DOOR W.M IN 1953 IN 1953 5PUIEN TEN DIENSTE V.H NET (GE5CHAT OP 30000 m3 I WATER GELEVERD AAN PERC. ZONDER W.M (GESCHAT OP GOn? p/PERC. IN 1953 n OPENB.TAPKRANEN, VOOR BR ANO BIOS DOEL EINDEN ENZ. 13000 171’ VERBRUIK METERWERKPLAATS Qooo nP LEKKEN HOOFD- EN UIEN ST LEI O INGE N GESCHAT OP 3.5 v/d OPGEPOMPTE HOEVEELHEID.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 160