1 B'JLAGE. T t aoo 8 co s 2 GRAFISCHE VOORSTELLING VAN DE GEMIDDELDE BEVOLKING VAN 'sGRAVENHAGE HET GEMIDDELDE WATERVERBRUIK PER HOOFD EN PER ETMAAL IN LITERS EM DE TOTALE HOEVEELHEID OPGEPOMPT GEZUIVERD WATER PER JAARVAN 1675 AF. .600 (OPMERKING: 1953 IS N 550 500 -BEV0LKING5 l.UN 450 - WATERVERBRUIK. PER HOOFD EN PER ETMAAL IN LITERS WATER PER JAAR IN DUIZENDTALLEN m1. OPGEPOMPT GEZUIVERD 400 H.«oo 350 17.090 16.0 o o 300 15.000 14.000 13 000 250 12 000 II 000 LITtlB 10 000 100. 9.000 90 80 8 000 150 7 000 70. 6 000 60 100 50. 5 000 4 000. 40 3 000 30. 2 000 20. 10 I 000 o VAN 1910 -1922 15 WATER GELEVERD AAN NABURIGE GEMEENTEN, WATER GELEVERD AAN VOORBURG.) 2 cn OUIIBMP- TULUtf BEVOLKING DUIZE NDTALLEN. 650 UT <n eo ut m cn o o S o «3 UT m o UT 00 00 LA OT l \/l o._ WT CO O 245.6 17 mS I r ,/L i—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 161