9 >EHEER. II. PERSONEEL. III. INRICHTINGEN. Escamplaan Jan v. Gojenstraat: 1 Badhuis: Duinstraat In het verslagjaar werd in de vacature van bedrijfs- ier voorzien door de benoeming van de heer J. D. sius, die op 13 Juli 1953 in dienst trad. Tot deze turn trad de heer P. J. Batenburg, adjunct-bedrijfs- ler, op als plaatsvervangend bedrijfsleider. In zijn vergadering van 7 September 1953 benoemde Gemeenteraad, in de plaats van mevrouw E. van den >sch-de Jongh en de heer A. L. M. Dinkhuijsen, de adsleden de heren Mr J. J. Hangelbroek en A. C. M. eijters tot lid van het Bestuur der Stichting; het adslid de heer C. A. M. Diepenhorst werd in dezelfde rgadering wederom tot lid van het Bestuur benoemd, vens werden de raadsleden de heren F. D. Bastet, J. van Hagen en H. Swart tot plaatsvervangend be- mrslid benoemd. Het Algemeen Bestuur bestond mitsdien op 31 De- mber 1953 uit de volgende leden: de heren Mr J. van irtsen, voorzitter; J. J. van Langen, ondervoorzitter; r M. Blei Weissmann, secretaris; W. Boer, J. G. W. omey, W. Brusse, Mr W. F. K. Cost Budde, C. A. Diepenhorst, Ir A. J. Gurck, Mr J. J. Hangelbroek, luider, Drs K. Rijsdorp, Dr P. Spaander, J. C. A. als vertegenwoordiger van de directeur van de •entelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst, rwaal en A. C. M. Weijters; plaatsvervangend lid- iris: de heer D. P. Lindhout. irtsen, voorzitter; J. J. van Langen, ondervoorzitter; r M. Blei Weissmann, secretaris; Drs K. Rijsdorp en Verwaal. 3e administratie en het secretariaat der Stichting rden met ingang van onderscheidenlijk 8 Juni 1953 12 October 1953 gehuisvest in het nieuwe Stadhuis, rgemeester De Monchyplein no. 9. opvolger van de heer W. Boer in diens hoedanig- /an Gemeentelijk inspecteur van het Onderwijs in jzonder belast met het toezicht op het onderwijs in tamelijke opvoeding, de heer Drs K. Rijsdorp, i met ingang van 28 Maart 1953 in de plaats van de Boer benoemd tot lid van het Dagelijks Bestuur, iet Dagelijks Bestuur bestond mitsdien op 31 De- Op 31 December 1953 waren 67 personen in dienst van de Stichting, waaronder 1 ambtenaar van de Ge meentelijke Dienst voor Sociale Belangen en 1 werk man van Gemeentewerken, beiden gedetacheerd bij de Stichting. Bij de seizoenbedrijven waren 68 personen werk zaam, waaronder 9 werklieden in vaste dienst en 1 werk man in tijdelijke dienst gedetacheerd van Gemeente werken, 2 ambtenaren in vaste dienst, 4 werklieden in vaste dienst en 1 werkman in tijdelijke dienst, afkomstig van de badhuizen en 1 ambtenaar in vaste dienst, af komstig van de overdekte zweminrichting. In 1953 bedroeg het aantal ziektedagen van ambte naren 80 en van werklieden 541, dat is onderscheidenlijk l,38pCt. en 2,91pCt. van het aantal arbeidsdagen. In het verslagjaar behoefden geen straffen aan per soneelsleden te worden opgelegd. .k 4 s' 6 X ir b* t: aber 1953 uit de volgende leden: de heren Mr J. van 1 CHTING „CENTRAAL BADBEHEER” TE 'S-GRAVENHAGE. 1SLAG OVER HET JAAR 1953. Voorzieningen. De belangrijkste, gedurende het verslagjaar in de badhuizen aangebrachte, vernieuwingen waren plaatsen van een nieuwe stoom ketel, type Lollar L.D. IVa, van 16,2 m2 V.O.; plaatsen van 3 nieuwe Remeha- ketels, type OLCO, van 39 m2 V.O.; plaatsen van een nieuwe stoom ketel, type Lollar L.D. Ill, van 36 m2 V.O. vernieuwen van de mengkraan van het schoolbad met afsluiters, fittingen, enz.; P. v. Troostwijkstr.vernieuwen van 2 badkuipen, wijzigen van 2 kuipbadcellen in 3 stortbadcellen BIJLAGE 14 A. Badhuizen. drijfsleiding. jemeen Bestuur. isvesting. elijks Bestuur. Personeelsbezetting. Ziekteverzuim. Straffen. i itr V

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 162