14 7 Onderstaand overzicht geeft een vergelijking tussen de totale kosten over 1952 en 1953. Het zwembad beschikt, zowel aan de dames- als aan de herenzijde, over 200 eenpersoons-cabines (kleed- hokjes), 4 algemene cabines voor 25 a 30 personen en 1 algemene cabine voor 70 a 75 personen. Een overzicht van het bezoek is te vinden op bijlage VIII. Ten opzichte van 1952 (totaal aantal bezoekers 241 507) vertoonde het totale bezoekcijfer van 1953, t.w. 268 820, een stijging van 27 313, dit is ruim 11 pCt. Het aantal baden verstrekt aan volwassenen bedroeg 28 215 of ruim 10 pCt. (1952: 29 257 of 12 pCt.), aan kinderen 223 551 of ruim 83 pCt. (1952: 193 789 of 80 pCt.) en aan schoolkinderen in klasseverband 17 054 of ruim 6 pCt. (1952: 18 461 of 8 pCt.). Aan houders van knipkaarten werden 40 970 baden verstrekt of 16 pCt. van het totaal aantal betalende be zoekers, en wel 5 406 baden of 2 pCt. aan volwassenen en 35 564 of 14 pCt. aan kinderen. Van de volwassenen nam 19 pCt. een bad op een knipkaart en van de kin deren 16 pCt. Het grootste aantal bezoekers op een werkdag be droeg 8 157 (Woensdag 1 Juli) en op een Zondag 2 420 (28 Juni). Voor 1952 waren deze cijfers respectievelijk 7 093 (Woensdag 2 Juli) en 1 664 (6 Juli). Het kleinste aantal bezoekers op een werkdag werd geboekt op Dinsdag 2 Juni en bedroeg 36 en op een Zondag 50 op 31 Mei. (1952: respectievelijk 122 op Woensdag 17 September en 44 op 22 Juni). Het gemiddelde aantal per dag verstrekte baden be droeg 2 444 (vorig jaar: 2 064). Voor werkdagen was dit gemiddelde 2 699 en voor Zondagen 943 (vorig jaar respectievelijk2 321 en 551). Hierna volgt een overzicht van het verloop van het bezoek in 1952 en 1953. o o o Openingstijden. Het zwembad was gedurende 110 dagen voor het pu bliek geopend. De exploitatie ving aan op 27 Mei en eindigde op 13 September 1953. Zoals voorheen was het zwembad tot en met 31 Juli op werkdagen van 7 tot 20 uur en van 1 Augustus af op werkdagen van 7 tot 19 uur geopend. De openingstijd op Zondagen was, gedurende het gehele seizoen, van i 8 tot 13 uur. In de maanden Juni en Juli was het bad op werk en voor een knipkaart van 10 baden respectievelijk ƒ2,50 en/1,25. Aan personen, die in clubverband kwamen zwem men, werd 0,20 per bad in rekening gebracht. Voor de huur van één bassin voor 1 avonduur per week werd, evenals vorige jaren, per seizoen (de maan den Juni, Juli en Augustus) aan verenigingen ƒ120, berekend. De huur voor een Zondagmiddag bedroeg andermaal ƒ75,voor één en 125,— voor beide bassins. 100 I In de maanden Juni en Juli was het bad op werk dagen van 20 tot 21 uur en in de maand Augustus van 19 tot 20 uur verhuurd aan zwemverenigingen en andere organisaties. Evenals vorige seizoenen was het dames- bassin gedurende deze uren op de Maandagavonden, in verband met training der leden, gratis afgestaan aan de Haagsche Vrijwillige Brigade tot Redding van drenke lingen. Tevens was het bad op 6 Zondagmiddagen verhuurd aan verschillende verenigingen voor zwem- en polo- wedstrijden. De tarieven bleven ongewijzigd en bedroegen voor een bad uur, de tijd voor uit- en aankleden inbe grepen) voor een volwassene 0,30, voor een kind ƒ0,15 In de bij het zwembad behorende lunchroom werd een toiletgelegenheid aangebracht. De schakelaars der motoren werden door beveiligde schakelaars vervangen. Evenals vorige jaren werd een gedeelte der bassins met icosit-verf behandeld. Vernieuwd werden: de riolering; de dakbedekkingen van hoofdgebouw, machinekamer, kleedkamers en woning; de bedrading van de electrische installatie 4 luidsprekers; VERSLAG VAN DE STICHTING „CENTRAAL BADBEHEER”. 1953 1952 Totaal. Aantal bezoekers. 1952 1953 1953 j Personeelsuitgaven Zakelijke uitgaven Kapitaallasten Totale kosten Totale ontvangsten Exploitatie-tekort Cabines. J» J» 100 500 1 000 2 000 3000 4 000 5000 6 000 7 000 8 000 9000 Bezoekcijfers. Aantal dagen Werkdagen. Gehele dag geopend. 1952 3 5 7 2 0 0 0 o o o 17 1 II 11 17 21 10 7 10 4 0 2 94 4 18 18 25 19 18 9 2 3 1 0 117 3 16 12 23 23 10 7 10 4 0 2 I 110 I 2 5 I 6 2 0 0 0 16 13.816,97 12.343,29 3.881,32 30.041,58 12.060,08 17.981,50 1 t./m. 101 501 1 001 2001 3 001 4 001 5 001 6 001 7 001 8 001 1 13 11 23 19 18 9 2 3 1 0 Zondagen. Geopend van 9-13 uur. 1952 1953 13.965,89 13.715,79 4.168,92 31.850,60 13.663,81 18.186,79 arieven. D. Open zweminrichting (Zuiderpark). Voorzieningen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 168