8. Commissie voor de Duinwaterleiding: Wethou der Mr J. van Aartsen (voorzitter), Mr A. J. Dankelman, Ir R. C. A. F. J. van Lissa Nessel, Dr B. van den Tempel en N. Veldhoen (leden); 9. Commissie voor de Gemeentelijke Dienst van Haven en Marktwezen: Wethouder Mr J. van Aartsen (voorzitter), F. D. Bastet Jr, C. P. Damme, F. H. M. Lem, P. J. de Mos, Dr B. van den Tempel en W. Verburg (leden); 10. Commissie voor het Openbaar Slachthuis: Wet houder Mr J. van Aartsen (voorzitter), F. D. Bastet Jr, F. H. M. Lem, P. J. de Mos en W. H. A. Nuij (leden); 11Commissie voor de Openbare Gezondheid en voor de Gemeenteziekenhuizen: Wethouder C. H. P. W. van den Oever (voorzitter), mevr. E. van den Bosch-De Jongh, mevr. A. C. Mayer- Landmann, H. Smitskamp, H. Swart, A. C. Toet en A. C. M. Weijters (leden); 12. Commissie voor de Gemeentelijke Reinigings dienst: Wethouder Mr J. van Aartsen (voorzit ter), mej. Mr J. J. Th. ten Broecke Hoekstra, F. H. M. Lem, mevr. A. C. Mayer-Landmann en P. J. de Mos (leden); 13. Commissie voor de Gemeentelijke Credietbank: Wethouder Mr J. van Aartsen (voorzitter), F. H. M. Lem, K. J. Nieukerke, W. H. A. Nuij en W. Verburg (leden); 14. Commissie voor Arbeidszaken: Wethouder C. H. P. W. van den Oever (voorzitter), C. P. Damme, Mr A. J. Dankelman, C. A. M. Diepenhorst, Jac. Dubbeldam, P. J. de Mos en A. C. M. Weijters (leden); 15. Commissie voor de Koninklijke Schouwburg: Wethouder J. van Zwijndregt (voorzitter), mevr. E. van den BoschDe Jongh, Mr J. J. Hangel- broek, Ir R. C. A. F. J. van Lissa Nessel en W. A. Rensen (leden); 16. Commissie voor de Kunstzaken: Wethouder J. van Zwijndregt (voorzitter), mevr. E. van den Bosch-De Jongh, A. van Velsen, Mr J. J. Han- gelbroek, W. A. Rensen, Mr H. Schürmann en N. Veldhoen (leden); 17. Commissie voor Verkeersaangelegenheden: de Burgemeester (voorzitter), Mr J. J. Hangelbroek, Mr G. J. de Lint, Ir R. C. A. F. J. van Lissa Nessel, Mr G. L. Mens Fiers Smeding en A. C. Toet (leden); 18. Commissie voor Maatschappelijk Werk: Wethou der C. H. P. W. van den Oever (voorzitter), mej. Mr J. J. Th. ten Broecke Hoekstra, Jac. Dubbel dam, A. J. van Hagen, mevr. A. C. Mayer- Landmann, P. J. de Mos en mej. Mr M. H. Walhain (leden); 19. Bestuur van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen: Wethouder C. H. P. W. van den Oever (voorzitter), mej. Mr J. J. Th. ten Broecke Hoek stra, C. P. Damme, Jac. Dubbeldam, N. Veld hoen, N. F. A. Vugts en mej. Mr M. H. Walhain (leden). 20. Commissie voor de Economische Ontwikkeling: Wethouder Mr J. van Aartsen (voorzitter), Jac. Dubbeldam, Mr G. J. de Lint, Mr G. L. Mens Fiers Smeding, Dr Mr J. A. M. van Staaij, Dr B. van den Tempel en Dr E. J. Tobi (leden). 21Stadhuiscommissie: de Burgemeester (voorzitter), Wethouder D. W. Dettmeijer (onder-voorzitter), de leden van de Commissie voor de Plaatselijke Werken en Eigendommen, mej. Mr J. J. Th. ten Broecke Hoekstra, W. A. Rensen, Mr H. Schür mann en N. Veldhoen (leden). Op 31 December 1953 waren deze commissiën de volgende. Commissie van taxatie en advies voor het grond bedrijf: Ir H. van Rees, H. Lamet Sr en W. Biever. Commissie van advies inzake de straffen, opgelegd aan bestuurders van motorrijtuigen, waarmede wordt gestationneerd: Mr C. B. Reinhold, voorzitter; L. Th. Spanjaard, A. B. Venema, J. M. H. Dolk, S. van der Klugt, leden; C. Houtzager, J. P. Plomp, plv. leden; Jhr Mr W. C. Six, secretaris; W. M. Schauten, plv. secretaris. Commissie voor de begraafplaatsen: het hoofd van de afdeling Bevolking, Verkiezingen en Burgerlijke Stand der.Gemeentesecretarie, lid-voorzitter; de hoofd directeur van de Dienst van de Wederopbouw en de Stadsontwikkeling, de directeur van Gemeenteplant- soenen, de directeur van de Algemene Begraafplaat sen en het hoofd van de afdeling Financiën der Ge meentesecretarie, leden. Commissie van advies voor de straathandel: Wet houder C. H. P. W. van den Oever, Voorzitter; H. E. Nottrot, C. M. Zoetmulder, W. C. A. Riem Vis, Th. P. H. van Maastrigt, F. H. van der Heijden, G. Simo- nis, J. F. Schipper, J. van Wingerden, M. Keus, A. Buis, R. P. Baas, leden; M. W. van Daalen, plv. lid; W. M. Schauten, secretaris. Commissie van advies bedoeld in artikel 22, 1ste lid, van het Bankreglement. H. L. Kooper, voorzitter; mevr. C. J. J. Feber-Hodes, Mr H. J. Minderop en P. Sanders, leden; D. van der Niet, secretaris. Contact-commissie inzake de financiering van het afbetalingscrediet: Mr J. A. M. Borghols, voorzitter; Mr J. A. Luyerink, secretaris; J. B. van de Waal, P. Brinckman, N. P. Vlasveld, J. P. van Laar, A. L. Bothe, J. Scheeres, H. Jurgens, J. Wennekes, J. H. Krooshof, H. Beukman, G. H. J. Berckenkamp, W. J. Berends, M. Kamst, G. Gieben, mevr. J. A. J. Snoeck Henkemans-Vos en mej. Mr M. A. Koning. Commissie voor de Beroepskeuze: G. J. Scheepers, lid-voorzitter; mej. N. Ongerboer, C. H. Sonneveld, 1 9 - Commissiën, waarvan alle of enkele leden door de Raad of door Burgemeester en Wethouders zijn benoemd, besturen en andere commissiën.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 16