I 14 Vergelijking tussen de kosten van algemeen beheer Over de jaren 1953 en 1952 geeft het volgende beeld: 9 Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur der Stichting „Centraal Badbeheer”. Mr J. VAN AARTSEN, voorzitter. Mr M. BLEI WEISSMANN, secretaris. IV. ALGEMEEN. Kosten algemeen beheer. VERSLAG VAN DE STICHTING „CENTRAAL BADBEHEER” 1952 1953 Begroot Uitkomsten. Uitkomsten. Oorspronkelijk. Gewijzigd. 335,52 ƒ29.416,31 37.300,— 38.700,— 42.399,47 AfVerhaal van pensioensbijdragen 1.085,95 1.600 1.400,— 1.419,26 Netto-kosten 28.330,36 35.700,— 37.300,— 40.980,21 Omslag netto-kosten algemeen beheer: 1952 1953 28.330,36 35.700,— 37.300 40.980,21 Badhuizen Zeebaden Overdekte zweminrichting Open zweminrichting 1.351,82 313,46 1.485,01 729,18 s, ƒ27.150,11 s, 27.000,— 500,— 3.800,— 250,— 250,— 3.500, — 1.500, — 300,— 600,— 1.000,— 22.765,51 319,80 2.116,01 509,99 3.702,36 287,60 316,77 3.521,84 2.110,02 243,61 2.891,27 1.665,90 i.ooo’— 300 500’— ƒ18.886,91 4.721,70 1.180,45 3.541,30 Salarissen Kindertoelagen Pensioensbijdragen Kosten soc. verz. wetten Ziektekostenvergoeding Huisvestingskosten Drukwerk- en bureaukosten Telefoonkosten Rente rekening-courant Diversen 30.000,— 500,— 4.750,— 250,— memorie ƒ27.456,71 6.352,— 2.049,— 5.122,50 25.000,— 5.800,— 1.900,— 4.600,— 24.450,— 5.650,— 1.850,— 3.750,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 170