1 i 1 iil 11 14 1 3 1 i u> i 1 H I I ca f 10 1 p 2 w o S 1 o s 5 N "2 8 ■o i P 1 s s 3 OS 3 s en 8 en 3 3 2 I xj u r f 3 g>f 5 __Sgs1.2£ KK^^zzi£i£wf2 I IS ;2i1A-g|3 I I I 2 7^15-1 gf VERSLAG VAN DE STICHTING „CENTRAAL BADBEHEER”. •n Os O O' oo jn ’■f 04 vs fl g en un Os 73 2 o H ©o-vsreo'-osxre© ©ooso-’tr-osoO xn-o-vs^xo- s© o- o- «tj-tt—o~ en 04 oo O-00OsOsOsS©s©en00OS ‘n o «n os en m 04 Os en flj <o "o -C “O Jw ■g ai 3 -o .s 75 c _Lj o O <55 04 vs m m O TT 04 oo en SC «n 04 o- en O\ OO s© en en o XVI IT) f<ï en Os ©Oso4en©©OsO'Osen <OsO4O4s©s©vnosvsos r4s©Oso-’^-o*ooo404© ’■t’t^f’t'tolr'4 msf c g I vs vs 04 s© s© 04 en 04 sp en 04 o Ol ens©en’«t©eno-©Osvs COOCOO-OSOsOsTtOSTt Os—■O'OXOsCOSOlOl TfTtm'©OO4S©00TtO en 'OO—O\ Ch en ww o> WW ww w— WW WW O' 00 S© O 04 en 04<nreOc4XX't-Ti s© oo en s© o4 s© rt s© tT rf OS OOO'O'^’COO'O'OO vsooosvsenvnunoooien en 04 VS en O s©O4 x C" ee 0'0'S©\©s©Ttvso4xfvs lOOOXOs'C'OOOO S© 00 O- 04 en X 04 X S© 0'04oovsosenoi vss© «nO»—O'OstTOsOOsO' en tj- rt xt en co 04 -o k> f co ■’S’ 'g- OS »O CO OO «S O 04 oo 00 oo osm—’Os’OicnosmO Os rf m os «o» VI oo O v> m Tj-m O Os Os 04 Os V— s© os o- o- o- m os oo rf X f*l O' \C' r^ 'C 'O tri Tf r') o* 'X^soxmconossj- oi^^oosooimscmmo v-> o4mO'cnoo«nr^oiO— 00 Tt s© 04 m 04 «n oo I I ww I oo 04 oo'oor-'SDinrrf*) miOiD’tTtrtrr’fTfrt OsOsOsOsOSOsO\OsOsOs 1 T—I WW WW WW WW WW WW tg xtssasssR o 5S K m o4 oo s© rj- m os O c*'* 04 en s© oo 04 «n i o 04 s© m o> s© 04 vs ww 04 04 WW WW C g Ck g VSTtOsOsOOOOO'V>’*tt^ ww-wsposmooO'O'enrr vso4cncnosw-Qomw-^ Owsoo-'fwi-^-osvsinos O\s©wwoss©om0'»no4 mmo4wwwwO\Ov>a>o4 oo ooTfQv>»r>s©Os04oom Os 04 M5 w- '©QOs 04 S© s© ww O' OS 00 00 OS O' Olr^TfrOsW-jspen—r~O> s©T3-w-oo»r>TtO'OTten - O O' os r* oo v> oo os ooo-—«O'Troooivsrrcn ■g-040'’t xPrT’tO O-’—00S©O4O4TtO'00 V)C>oscnTfrmo4ww<©o4 04 ww 04 o4mv>C>Os©vso4s©c>c*-js© os©s©oommmoo s©w-so OO O s© 00 O- 04 00 O OOOS SC mcnmos0s©^-mwwö00'00 OsooTfs©s©0\VS©xfrenoo— WW -w WW ww WW 04 os Os s© un s© V) r- o> 0400©0s 00 00www«0'000'© oo ■ww«cj\Tt--xr4““Oi 00scrt040s04v> ’t >n O O' o-os O'cnosO'SPOxcnwi O o T) fe IT, rt X 04 m \D s© WW ^W WW WW '’to-vscn—■mo4rnosooO'cn 04 04 O' O' Tf 04 00 04s©Ttw- ostww^instxffnO'ocx cnmvs©o4o4»nms©ooo4\© 0soo,rt0'0'0sv)©c*smoo '©OsO'040>OOTtTtTtm0004 sosoriO'OooO' o-s©v>en rrun\©mm oso-soossp s©0'S©04«r>04VS040s'*tO'Xf 04'©ww04v>04wwen'’J’ vjvi Cfl -ü 3 :P Os V) s© S© WW ©*nO'wwO'S©Tf s© 04 so O' -w 00040'©KS04©04Tt04cn O en s© re \©X Os vsx s© m 04 O' Os s© oo oo WW WW 04 04 ww \©oo0'0ounoooo0'cno40-0' en sC o) vi x o- Tf x re O' VS O' 00S© ww os 0-00 V> S© 04 s©OsO'Vsen00wwQ0O'00 enm040‘0en'^-'s±«00' Oisoeno-Tj-Trsowwosoo o- Tt Tt rf c4 o- m rt en 04 vsinvsx’t-wO'O Tt rj-re m re 04 re 04 re ’t c <u

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 171