I 1 14 II 1 I I I VERSLAG VAN DE STICHTING „CENTRAAL BADBEHEER”. BIJLAGE II. Kuipbaden. Stortbaden. Badhuis. 1 1 528 0,79 1 528 2>) 0,87 6 463 1 815 Badhuizen te zamen 0,77 25 101 34 75 290 2 098 376 1 256 493 3 342 1,52 1) Van 1 Januari tot en met 24 October 1953 zijn in het badhuis Paets van Troostwijkstraat 4 kuipbadcellen in gebruik geweest. BIJLAGE III. Maandag t./m. Donderdag, Vrijdag t./m. Zaterdag. Badhuis. Badhuizen te zamen 400 558 376 10 081 1 065 1,12 15 020 855 935 2 277 1,81 uren Donderdag) Duinstraat (S) Escamplaan Harstenhoekstraat (S) Hemsterhuisstraat Jan v. Gojenstraat Julianastraat (L) Nieuwe Havendwarsstraat N oorderbeekdwarsstraat Paets v. Troostwijkstraat Parallelweg Spionkopstraat Torenstraat Duinstraat (S) Escamplaan Harstenhoekstraat (S) Hemsterhuisstraat Jan v. Gojenstraat Julianastraat (L) Nieuwe Havendwarsstraat Noorderbeekdwarsstraat Paets v. Troostwijkstraat Parallelweg Spionkopstraat Torenstraat Aantal stort- badcellen. 1 522 2 541 1 931 1 673 2 541 1 823 1 392 1 823 2 031 2 235 2 541 3 048 30 54 11 28 40 30 19 26 38 9 53 38 Aantal uren voor publiek - geopend. 352 1 268 658 400 1 268 550 272 550 758 962 1 268 1 775 2 23 4 2 4 580 52 759 15 287 53 411 13 040 10 801 67 159 23 535 7 125 23 906 42 683 11 646 62 547 69 418 8 134 1 826 Gemiddeld aantal baden per cel. Gemiddeld aantal baden per cel. 2 290 2 294 510 989 1 186 386 1 679 784 375 919 1 123 1 294 1 180 1 827 2 034 913 Intensiteit. Aantal baden per cel per uur. Intensiteit. Aantal baden per cel per uur. 1,45 0,78 1,80 0,96 1,32 1,43 1,38 1,67 1,48 1,35 0,93 1,03 0,80 0,50 Aantal badcellen. 1 170 1 273 1 273 1 273 1 273 1 273 1 120 1 273 1 273 1 273 1 273 1 273 30 54 11 28 40 30 19 26 38 9 53 38 Aantal verstrekte baden. Aantal verstrekte baden. 63 331 129 242 29 097 46 466 94 446 60 860 40 474 62 652 89 957 27 314 115 607 96 489 78 618 182 653 42 137 57 267 161 605 84 395 47 599 86 558 132 640 38 960 178 154 165 907 Gemiddeld aantal baden per cel. Gemiddeld aantal baden per cel. 2 111 2 393 2 645 1 659 2 361 2 029 2 130 2410 2 367 3 035 2 181 2 539 2 621 3 382 3 831 2 045 4 040 2813 2 505 3 329 3 490 4 329 3 361 4 366 Intensiteit. Aantal baden per cel per uur. Intensiteit. Aantal baden per cel per uur. 1,80 1,88 2,08 1,30 1,85 1,59 1,90 1,89 1,86 2,38 1,71 1,99 1,72 1,33 1,98 1,22 1,59 1,54 1,80 1,83 1,72 1,94 1,32 1.43 Aantal uren voor publiek geopend. Aantal badcellen. Aantal verstrekte baden. 0,90 0,75 Aantal uren voor publiek geopend. Overzicht van de intensiteit van het gebruik der stortbadcellen in 1953 tijdens de geopend waren, gedurende het gedeelte der week met laag tarief (Maandag t/m. der week met hoog tarief (Vrijdag t/m. Zaterdag). dat de badhuizen voor het publiek en gedurende het gedeelte I 1 Overzicht van de intensiteit van het gebruik der badcellen in 1953, tijdens de uren dat de badhuizen voor het publiek geopend waren. Aantal verstrekte baden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 172