1 I i li I ii tl 14 tl 12 <2 ■y iü. VERSLAG VAN DE STICHTING „CENTRAAL BADBEHEER". BIJLAGE IV Omschrijving. 1,49 0,34 1,05 0,07 1,33 0,68 0,95 0,50 0,53 1,08 0,46 0,82 0,27 7,15 4,94 4,96 3,01 2,87 5,31 Kapitaallasten 6,79 6,21 12,14 6,63 5,40 I 10,50 14,99 4,16 5,71 8,91 Gemidd. tekort per bad BIJLAGE V. 13 September 1953. Verkochte knipkaarten Totaal. Kinderen. Tijdvak. Totaal. Volwassenen. Kinderen. 457>) 115 342 GESLOTEN 9,30 3,32 12,62 Personeelsuitgaven. Productieve salar. en lonen Sociale lasten Personeelsuitgaven Zakelijke uitgaven Kapitaallasten Gemidd. kostprijs per bad Gemidd. opbrengst per bad Zakelijke uitgaven. Onderhoud installaties Brandstoffen en kracht stroom Water Dienstkledingen inventaris Kosten handdoeken Onderhoud gebouw Schoonmaken Verlichting Telefoon en bureaukosten Belastingen en verzekering Aandeel algem. beheers kosten Diverse kosten 65 206 64 343 75 420 109 676 66 680 177 987 56 112 12 11 018 21 663 31 695 4 037 68 425 8,80 3,14 32 575 29 688 37 666 55 020 32 961 82 217 32 529 7,53 _2j73 10,26 1,82 0,12 10,54 3,81 14,35 5,52 1,31 0,18 0,11 1,73 0,78 0,56 0,12 1,10 97 781 94 031 113 086 164 696 99 641 260 204 88 641 13 17 376 32 701 47 495 4 946 102 531 5,56 1,14 0,19 1,15 0,18 0,39 0,10 0,78 1,82 0,23 Gem. aantal baden per dag. 905 855 1 019 1 300 844 2 303 886 1,82 0,29 15,33 19,23 3 345 556 568 33 1 505 1,82 0,23 15,25 5,71 1,58 0,16 0,18 2,16 0,43 0,86 0,19 0,88 4,69 1,28 0,08 L05 002 0,38 0,13 0.85 1,82 0,29 10,86 1,82 0,19 14,50 10,70 3,87 14,57 1,82 0.32 18,79 8,70 1,77 0,24 0,62 0,63 0,92 0,42 0,22 1,80 1 6 358 11 038 15 800 909 34 106 9,49 I 3,40 12.89 5,82 1,17 0,23 0,72 0,72 0,47 0,31 0,18 0,78 9,64 3,49 13,13 1 119 271 231 6 628 Mei Juni Juli Augustus September Seizoen 1953 6,06 1,40 0,23 L55 1,31 0,46 0,51 0,22 0,66 1 8.05 1,44 0,10 0,62 4,34 0,36 0,30 0,12 0,84 w 9,12 3,25 12,37 s 1,82 0,43 5,48 1.40 0.49 0,87 0,87 0,24 i 0,20 0,10 0,73 •7 579 1 055 1 532 380 958 5,88 1,22 0,19 0,84 3,03 0,23 0,13 0,10 0,77 1,82 0,24 14,95 1,46 i 8,99 I 9,40 3,37 12,77 11,94 6,35 1.40 0.24 0,57 I 1.35 0,49 0,40 j 0.18 0,98 1,82 i 0,25 14,85 12,77 14,85 27,62 5.40 33,02 11,94 12,78 24,72 2,35 27,07 24,11 I 21,36 4 464 827 799 39 2 133 10,26 13,34 23,60 6,79 30,39 j 15,85 19,23 I 35,08 I 3,01 10,05 14,95 25,— Volwassenen. c -S. O 1 UJ 11,10 I i 3,97 J 15,07 7,03 1,44 0,34 0,38 0.98 0,49 0,42 0,21 0,86 4.99 1,20 0,25 0,10 1,40 0,38 0,41 0,25 0,93 H 2 sja 5,40 2,35 .2 3 ■S 1,82 0,42 12,81 12,91 8,95 i 1,82 0,11 13,34 1 13,87 1,82 0,31 12,78 ■3 Gemiddelde kostprijs, opbrengst en 13,16 13,13 15,25 10,86 I 28,41 I 23,99 I 1,46 8,99 4,96 j 37,40 I 28,95 I 22,83 1 22,33 14,57 6,62 15,07 12,81 27,88 8,95 I j 12,62 14,57 14,50 18,79 j 27,12 33,36 J,15J 4,94 34,27 38,30 22,13 31,67 14,35 13,87 28,22 6,21 i34,43 36,83 23,36 23,11 23,25 7,03 11,32 13,58 11,64 I 4,21 15,85 Z T3 Overzicht van het aantal verstrekte baden seizoen 1953. Gemeentelijk Zeebad Scheveningen. Geopend 30 Mei t/m. 12,89 I 12,37 j 12,91 I 15,33 25,80 i 27,70 I 2,87 j 5,31 28,67 33,01 I 38,09 I 26,46 23,27 22,51 23,10 22,30 7,40 9,71 2,65 i 3,45 10,05 13,16 tekort per bad, per badhuis, uitgedrukt in centen, t Z *o Seizoen 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 I) Met de verkoop van knipkaarten is 1 Augustus 1952 begonnen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 173