14 13 o 167 238 393 81 1 VERSLAG VAN DE STICHTING „CENTRAAL BADBEHEER”. BIJLAGE VI. Verkochte knipkaarten Tijdvak. Volwassenen. Kinderen. Totaal. Kinderen. Totaal. Volwassenen. 25 642 Seizoen 1953 14 544 11 098 240 261 146 115 35 87») 52 GESLOTEN Met de verkoop van knipkaarten is 1 Augustus 1952 begonnen. BIJLAGE VIL Overzicht van het aantal verstrekte schoolzwembaden in het zwembad Escamplaan gedurende het jaar 1953. Gewoon zwemonderricht. Orthopaedisch zwemonderricht. Meisjes. Jongens. Totaal. Meisjes. Jongens. Totaal. 867 691 1 558 BIJLAGE VIII. het aantal verstrekte baden seizoen 1953. Zwembad Zuiderpark. Geopend 27 Mei t/m. 13 September 1953. Gewone baden. Schoolkinderbaden. Verkochte knipkaarten. Tijdvak. Volw. Kind. Totaal. Meisjes. Jongens. Totaal. Volw. Kind. Totaal. 431 593») 162 Mei Juni Juli Augustus September Seizoen 1953 Algeheel totaal. Algeheel Totaal. 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 14 683 13 178 14 902 12 798 14 104 12 767 8 941 7 734 1 886 6 542 9 085 29 257 27 731 33 676 49 479 32 918 77 416 31 167 23 202 2 158 50 212 146 8 083 9 370 9 432 1 184 28 215 10 930 9 239 10 768 10 544 4 704 193 789 168 104 165 035 259 601 188 191 368 621 190 697 142 186 15 365 283 937 0 2 785 4 032 7 030 697 2 660 57 834 75 617 76 073 11 367 223 551 23 507 22 396 21 625 21 335 18 140 16 355 10 238 8 067 1 919 8 237 9 066 223 046 195 835 198 711 309 080 221 109 446 037 221 864 165 388 17 523 334 149 2 806 65 917 84 987 85 505 12 551 251 766 8 095 7 019 6 944 6 497 2 248 0 2 230 3 351 5 166 351 38 190 35 574 36 527 34 133 32 244 29 122 19 179 15 801 3 805 14 779 18 151 7 263 7 925 8 296 5 344 4 519 5 350 4 045 1 566 8009 99 2 939 2 871 468 351 6 728 19 025 16 258 17712 17041 6 952 0 5 015 7 383 12 196 1 048 11 198 10 987 10 921 7 722 6 156 7 460 4 832 81 4 999 4 046 463 737 10 326 1 458 8 623 740 1 386 2 096 1 815 2 162 1 747 702 Gem. aantal baden per dag. 3 024 16 632 18 461 18 912 19217 13 066 10 675 12 810 8 877 176 149 169 150 75 180 7 938 6917 931 1 088 17 054 637 1 504 2 106 1 873 1 630 1 149 443 2 986 73 855 91 904 86 436 13 639 268 820 241 507 214 747 217 928 322 146 231 784 458 847 230 741 165 388 20 547 350 781 0 33 60 50 3 2 064 1.819 1 928 2 619 1 932 3 824 1 972 2 953 978 2 899 Gem. aantal baden p. dag. 1 377 2 890 4 202 3 688 3 792 2 896 1 145 0 26 45 43 1 16 207 219 144 14 600 39 567 38 464 40 729 37 821 36 036 32 018 20 324 15 801 3 805 14 779 19 709 0 59 105 93 4 Mei Juni Juli Augustus September Seizoen 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 I 597 2 462 2 965 2 788 1 049 2444 Overzicht van het aantal verstrekte baden seizoen 1953. Gemeentelijk Zeebad Kijkduin. Geopend: 30 Mei t/m. 13 September 1953. Overzicht van 77 93 951 1 158 1 463 1 682 1 175 1 319 97 111 3 763 4 363 Seizoen 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 Met de verkoop van knipkaarten is 1 Augustus 1952 begonnen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 174