15 ver- erkte kolen kostten f 59,042 tegen 56,483 in 1952. 3 De ontvangen kolen kostten dus per 1 000 kg 59,17® tegen 56,617 in het vorige jaar. De Voor de aangevoerde kolen werden de volgende prijzen besteed: Het aantal ambtenaren bedroeg op 31 December 1953: 393, tegen 402 op 31 December 1952, ver deeld als volgt: GRONDSTOFFEN. PERSONEEL. Het aantal werklieden bedroeg op 31 December 1953: 600, tegen 650 op 31 December 1952, ver deeld als volgt: VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. 31 December 1952. 31 December 1953. 31 Dec. 1953. 31 Dec. 1952. 109 104 413 469 59 63 147 149 217 229 31 26 7 6 6 7 7 6 1 2 1 2 Totaal 393 402 Totaal 600 650 kg. Bedragen. f 92 431 013 f 57,24-' 178.776,69 f 14.504,97 92 431 013 f 5.469.989,33 f 59,17’ a. Steenkolen. In militaire dienst. Vast Tijdelijk Gedetacheerd bij andere dienst. Vast Distributie. Vast Tijdelijk Arbeidsovereenkomst Directie en Productie. Vast Tijdelijk Arbeidsovereenkomst 194 22 1 97 II 1 57 2 6 1 200 27 2 94 10 59 4 5 1 6 505 260 4 240 584 8 299 073 24 976 520 9 753 796 21 898 327 16 757 453 92 431 013 Factuurprijs per 0/00 kg. 114 21 11 1 21 6 2 2 109 33 6 1 17 5 2 2 Administratie. Vast Tijdelijk Arbeidsovereenkomst 343 49 20 1 332 88 48 1 BijAssurantie enz Franco voor de wal BijArbeidsloon voor het lossen f 20.850,57 Andere onkosten11.099,16 Verbruikte electriciteit voor het lossen 6.471,06 Kosten van de mechanische losinrichting „154.860,87 f193.281,66 Ambtenaren. Productie. Vast TijdelijkI Los Arbeidsovereenkomst, j Distributie. Vast Tijdelijk Los Arkeidsovereenkomst Administratie. Vast Tijdelijk Los Arbeidsovereenkomst In militaire dienst. Tijdelijk Gedetacheerd bij andere dienst. Vast HOOFDSTUK IV. HOOFDSTUK III. Werklieden. Aandeel steenkolen: 101 619 450 109 864 300 X f 193-281’66 andeel petroleumcokes: 8 244 850 Ï09 864 30Ö X f 193-281’66 f 51,45 53,- 55,50 56,— 57,- 59,— 60,- 334.695,63 224.750,95 460.598,55 1.398.685,12 555.966,37 1.292.001,29 1.005.447,18 f 5.272.145,09 19.067,55 f 5.291.212,64

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 180