15 per per 100 1 4 Aangevoerd en verbruikt werden 5.617,22 B.P.M.1) eenheden a 130,per eenheid. 1 B.P.M. eenheid is 11.500 megacal. e. Gasolie. De ontvangen petroleumcokes kostte dus 1 000 kg 55,325 tegen f 66,73» in het vorige jaar. De verwerkte petroleumcokes kostte 57,5 8 9 tegen 68,24 in 1952. De verwerkte gasolie kostte 12,81 1 tegen 13,41 1 in 1952. De ontvangen stookolie kostte dus per 100 1 11,272 tegen 11,92 in het vorige jaar. De ver werkte stookolie kostte 11,425 tegen f 12.007 in 1952. VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. I 431 440 I 5 813 859 1 Beschikbaar voor 1953 117 593 361 kg 6 039 220 7 470 660 I Bleef in voorraad op 31 December 1953 15 965 011 kg 6 886 144 Bleef in voorraad op 31 December 1953 584 516 1 9 302 652 kg 8 244 850 Bleef in voorraad op 31 December 1953 1 057 802 kg f 344.024,02 14.504,97 314 455 1 f 358.528,99 88 302 Bleef in voorraad op 31 December 1953 226 153 1 B.P.M. Bataafsche Petroleum-Maatschappij. c. Kraakgas. Beschikbaar voor 1953 Verbruikt werd voor: Gasdestillatie b. Petroleumcokes. Op 1 Januari 1953 was in voorraad Aangevoerd werd Op 1 Januari 1953 was in voorraad Aangevoerd werd 25 162 348 kg 92 431 013 2 822 212 kg 6 480 440 445 955 I 131 500 Verbruikt werd voor Gasdestillatie Werkplaatsen enz. 6 825 710 1 47 210 5 523 5 240 1 920 541 6 480 440 kg a f 53,08’ «/M Bij: Aandeel lossingskosten (zie bij steenkolen) 6 480 440 kg a f 55,32’ »/M 45 300 1 35 030 4 860 1 600 870 410 210 22 Op 1 Januari 1953 was in voorraad Af: Door naftalinewassing omgezet in stookolie d. Stookolie. Op 1 Januari 1952 was in voorraad Aangevoerd werd BijDoor naftalinewassing omgezet uit gasolie Toename door naftalinewassing 131 500 93 861 Verbruikt werd voor: Diesel centrale Oliegasfabricatie Onderhoud stokerijen Ketelhuis Diesel cokestransport viaduct stokerij D Onderhoudswerken Beschikbaar voor 1953. Verbruikt werd voor: Carburatie van watergas Oliegasfabricatie Verlies oliedestillaat Smeren stokerijen Kolentransport Onderhoudswerken 101 619 450 kg 8 900 101 628 350 Voor de aangevoerde petroleumcokes werden de volgende prijzen besteed: 501 838 kg a f 65,25 5 978 602 kg a 52,— «/„o BijAssurantie enz f 32.744,93 310.887,30 391,79 De uitgaven voor de aangevoerde stookolie hebben bedragen: 5 813 859 1 a f 11,26’ f 655.158,17 Arbeidsloon enz168,90 5 813 859 1 a f 11,27’ f 655.327,07

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 181