15 GASPRODUCTIE EN GASAFLEVERING. GASVERBRUIKERS. 5 ’s Gravenzande De Lier Monster Naaldwijk Wateringen Aansluitingen in gebruik bij het eigen bedrijf 2 241 2 596 1 487 verbruikers 401 Het aantal gasverbruikers bedroeg: ’s-Gravenhage. durende welke tijd werd afgeleverd 3 085 400 m3 ongecorrigeerd, dat is na correctie 3 056850 m3 of gemiddeld 436 693 m3 per dag. De minimum week liep van 24 t./m. 30 Juli in welke periode werd af geleverd 1 721 710 m3 onge corrigeerd, dat is na correctie 1 727 903 m3 of ge middeld 246 843 m3 per dag. 56 720 900 m3 I 2 009 De hoogste dagafgifte had plaats op Maandag 5 Januari en bedroeg 505 800 m3 ongecorrigeerd, dat is na correctie 501 120 m3. De laagste dagafgifte viel op Maandag 25 Mei en bedroeg 210 300 m3 ongecorrigeerd, dat is na correc tie 208 354 m3. De maximum week liep van 2 t./m. 8 Januari ge- Bovendien zijn nog in gebruik 709 z.g. tussen-meters. Van de 8 024 verbruikers op 31 December 1953 in h t Westland waren gevestigd in de gemeente: VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF HOOFDSTUK V. Steenkoolgas Oliegas Menggas 60 562 355 m3 Bruto productie 100,- 753 746 382 640 5 371 101 0,316 57 818 253 m3 Bruto aflevering 55 112 773 m3 145 736 m3 113 076 762 m3 96,286 2 904 609 2,473 110 172 153 m3 93,813 —,473 —,958 —,559 3 892 kcal 3 150 kcal 544,39 Nm3 544,44 Nm3 —,2479 529,4 1 HOOFDSTUK VI. Westland. Totaal. Verschil 1 5 9 99 Gasverlies Beschikbaar voor nuttige aflevering (Voorraadver- schil per 1 Januari en 31 December 27 000 m3) Gemiddelde dichtheid t.o.v. de lucht Koolzuurgehalte watergas Calorische bovenwaarde (vóór droging) Calorische bovenwaarde (na droging) Netto steenkoolgasproductie per ton steenkool en pe troleumcokes Idem, rekeninghoudend met een aftrek van 10 000 kg voor stenen Verbruikte cokes per 1000 Nm3 gecarbureerd water- gas Verbruikte olie per 1000 Nm3 gecarbureerd watergas V erbruikte cokes per 1000 Nm3 blauwwatergas Verbruikte B.P.M. eenheden kraakgas per 1000 Nm3 blauwwatergas Verbruikte olie per 1000 Nm3 oliegas 103 797 102 249 Over penningmeters. 50 855 48 846 Over gewone meters. 59 808 609 m3 1 990 356 5 741 5 633 Over penningmeters. 57 103 540 m3 1 990 767 2 283 2 125 Watergas/ kraakgas 11,97 hl 238,81 1 12,69 hl Over abonnements- lantaams. 16 17 162 692 158 870 3 980 kcal 4 020 kcal 1 290 57 62 99,684 3,398 3i December 1953 31 December 1952 155 350 m3 9 614 —,619 6,855% 4 073 kcal Correctie op gas van 15° C, 76 mm kwikkolom en ver zadigd met waterdamp 117 067 499 m3 j 3 990 737 Netto productie Correctie op afleverbaar gas (4,11%) Waaronder aansluitingen in gebruik bij het eigen bedrijf. 155 345 m3 117 438 600 m3 i 3 822 (2,41%) 108 (1,92%) 158 (7,43%) 1 548 (1,51%) Over gewone i meters.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 182