15 15 I 3 I z z! zh z J I 4g I J 472 500 kg (Zie pag. 8) 330 000 kg 1 695 247 kg 5 219 d.i. 19,6 pCt. 5 646 045 kg Bleef in voorraad op 31 December 1953 Bleef in voorraad op 31 December 1953 247 500 kg 2 9001 537,747 m3 Bleef in voorraad op 31 December 1953 Bleef in voorraadop 31 December 1953 Bleef in voorraad op 31 December 1953 -I 6 7 I De directeur, van het Gemeentelijk Gasbedrijf, E. H. BERKHUIJSEN. 32 459 27 240 449 182 649 781 378 De voorraad wegteer bedroeg op 1 Januari 1953 en is ongewijzigd gebleven. De voorraad solventolie bedroeg op 1 Januari 1953 Verbruikt werd 5 976 045 kg 5 728 545 kg 6 521 1 338 1 De voorraad geconcentreerd ammoniak- water bedroeg op 1 Januari 1953 De verwerkte 16 131,8 m3 slap am- moniakwater hebben opgebracht Deze aantallen zijn gespecificeerd in de onderstaande tabel. -- J 618,822 m3 nihil 888 443 kg 888 443 kg 603 443 kg 285 000 kg 202,8 m3 251,-m3 45,075 m3 588,488 m3 30,334 m3 c. Ammoniakwater, enz. De voorraad slap ammoniakwater be droeg op 1 Januari 1953 - 2 I ~l 16 382,8 m3 m3 De afgeleverde hoeveelheid bevatte in totaal 132 196,04 kg ammoniak NH3, dat is 246,84 kg per m3 geconcentreerd ammoniakwater, overeenkomend met 8,89 kg per m3 slap ammoniakwater d.i. 1,326 kg per ton steenkool en petroleumcokes. VERHUUR HEETWATERTOESTELLEN i Beschikbaar voor 1953 Van deze hoeveelheid is geconcentreerd 16 131,8 De 101 619 450 kg gedestilleerde kolen en de 8 244 850 kg petroleumcokes hebben opgebracht dat is 0,15 m3 per 1 000 kg GASMETERS. Het aantal gasmeters in gebruik op 31 December 1953 bedroeg: gewone meters106 761 penningmeters56 624 (waarvan 3 486 functioneren als gewone meter). - - 16 180,-m3 Op 1 Januari 1953 was in voorraad Geproduceerd werd Beschikbaar voor verkoop Afgeleverd werd Bh E 535,547 m3 38,200 m3 Zl Z J 7 120 19 225 8 403 5 589 8 763 2 526 38 175 247 I 1 383I 700 i 109 Verschil Van de 2 439 heetwatertoestellen, welke op 31 De cember 1953 uitstonden in het Westland, waren er geplaatst in de gemeente: ’s-Gravenzande. De Lier Monster Naaldwijk Wateringen dat is 0,036 m3 geconcentreerd ammo niakwater per m3 slap ammoniakwater Beschikbaar voor 1953 Afgeleverd werd Verbruikt werd BIJPRODUCTEN. a. Cokes, Parelcokes en Ziftsel. b. Koolteer, enz. Op 1 Januari 1953 was in voorraad De 101 619 450 kg gedestilleerde kolen en de 8 244 850 kg petroleumcokes hebben opgebracht zijnde per 1 000 kg 51,39 kg Beschikbaar voor verkoop Afgeleverd werd Bleef in voorraad op 31 December 1953 d. Watergasteer. Op 1 Januari 1953 was in voorraad De 6 907 950 1 gecarbureerde gas- en stookolie hebben opgebracht1 222 747 kg zijnde per 1 000 1 177,01 kg Beschikbaar voor 1953 Af geleverd werd 1 583 652 kg Verbruikt werd voor pektolbereiding 2 895 kg 108 700 kg j i I VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF HOOFDSTUK VIII. 6 183 1 Capaciteit nai t| te voeden lichten. Totaal. 300, 400 I NM6 jNM8 P 20 30 50 5 10 NM4 NM6 2 6 60 9 3 2 18 1 5 2 12 35 23 -16 - 4 2 95 29 4 10 548 109; 38 175 247 84 28 31' 2i 46 1 15 810 20 450 571 61 9 2 6 27 2 4 589 Totaal 4 213 j 22 398 IOO 1 383 1 062 174 328 2 25 29 6 27 9 33 6 254 1 1 12 946 183 22 108 70 1 112 2 1 1 1 1 35 150 172 3 2 1 4 16 11 7 1 831 34 1 1 1 7 2 28 31 6 27 84 2 4 Totaal 11 4 1 15 810 20 450;571 100 1 383 1 062 174 328 <8 I 7837 220 561 181 63 611213 22 398 156 234 77 3 Op 31 December 1953 in gebruik Op 31 December 1953 in reparatie Op 31 December 1953 in magazijn Op 31 December 1953 in magazijn Loosduinen Afgekeurd Verkocht Gesloopt door afd. Meteronderzoek Ontvreemd Geschonken rampengebied 175 6 143 2 223 42 1 67 1 48 1 1 3 6100 27 1565 111 534 23 31 1 218 2 258 38 228 12 43 253 92 163 385 104 3 493 194 7 050 80 11 1 10 159 574 422 3 433 350 P 500 3 1 84 2 11 9 16 11 154 2 -85 -S __l j I 9 51 10 2 959 43 35 25 1 45 J 1 p p 12 28 60 589 130 JB 2 733; 1404 HOOFDSTUK Vla. (z.g. gasgeisers). Het aantal uitstaande heetwatertoestellen bedroeg op: 31 December 1953 31 December 1952 W 8 D 16 523 149 448 147 54 1| 4 18 750 450 46 36 6[ 2 82 874: 481 30 1 1 5 500 10004 500 2000 HOOFDSTUK VII. 5 i 46 2 43 3 1+ 216 4 2 - -60 p p 1201 250 j e. Afgewerkte ijzeraarde. ■:SS Penningmeters. SMi SMu 30 i 194 21 735 52 775 104 3 10 —1+ 60 —589' 220 561 181 63 +253 7837 1075! 6502 262 589 3 5 10 20 15 590 20 127 500 53 415 120 216 4 Op 31 December 1952 in gebruik Op 31 December 1952 in reparatie Op 31 December 1952 in magazijn Op 31 December 1952 in magazijn Loosduinen I Ombouw van penningmeters in gewone meters Ombouw van gewone meters in penningmeters Verschillen October 1953 Oorspronkelijk afgevoerd in verband met ver missing Overboeking 1 Maart 1953 Ontvangen van leveranciers Over van SM II groen naar D 16 Gewijzigde telling 18 142 7 772 5 306; 8 395 2 416 d 2 246 207 554 173 1 27 9 30 271 8 6 2 60 6 2 13 6 8 3 5 SM 11 I NM NM groen 2 4 - 1 586 547 kg 6 2 1 7 120 19 225 8 403 5 589 8 763 2 526 60 80 100 150 200. 7 074 18 830 8 084 5 532 8 546 2 477 35 166 239 78 26 31 233 52| 198 - - -I -I - 1 1! 3 85 4 16

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 183