I 1 I Pïül4 lihlits P s» i tl 5 to- i o 8 J i 1 ii O o o s II 15 I B' j I 1 PI :.s j ■slh o 2 <fc c 2 u. S iu 1 t -i i <s 14 5 - 8 8 •8 s? P3 - 8 O'* 3 n 04 3 8 8 3 8 8 a Jj s 8 5 n 8 i 00* 883 sc SPS 5 1.8 ”.n. 3.1 •8 g 5 5 s 5 i 5* <2 TÏÏÏ2 -•!•!• $85 '=5 8 fEofflOÓ^i^o •i§ 5 _>.s 8 |e a. c fp 4) *§•2 •5 S 1* c -0 5i S I 8$ I SWi 8-§5°° rx m’ ■=i C 2 3 -j u x> lis 2 c* H' 2.8 g 5? |4?lö S3 88 S s_ qp Hli 5 2 2 ffi| ■•SSi)So2>c s i I g u 2-u c g. looo^ o 855$?: SsSïe 5»W§ O o^ Mn a c s u (2 y 3 o S g 8>ë 5 Mü 1| S 5 2 "8 E Isli ffei g aT ..s -8 .0 c Ja :ït: :f is z UJ s K ui VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. r ■d R ft.’ m 04 om en en 04 o CO Mn 04 C 7 -c CO O z 04 of 00 en o' o-4 oo cq Tf o* 04 ■'t en 00 O u© 04 C g S 5 x Q F* o- oc en m’ S 5 g -= g 3 oo o 04 00 s 04 04 O\ Mn 04 0© 04 00 m jp <o CO oo en Mn s o\ o- Mn en Mn en *u o O _v DÉ u 4> v> co' m cn in o D rn <D O 40 04 MO -r oj sc, f \D «oT m 04 o- O en en 0Ó 04 04 04 F" en F- 2 O o c* I ffl en R R R R R 00 O TF O' en' un O O OO O' 04* en 04 O' 00 04 ft ■ft •ft 23 Q T? c© oo o^ Os* i— OO M_ R R R R C 9 3 •o r c/3 R R R \O O' C, cr O- en of O' O' 00 u-j 00 Tt Tf I O' un 04 o O O TJ 1? ■p üC o c o ’3 O O vn o\ ’"^o-^ o^ 5 00 00 04 04 04 00 R R 04 K I o N’ 8 a r*l Cs 5 C <L> S .E vn 7 o - 3 F ’5 -8 -§52. s 00 X U- R R R R ksrsT s'SÏSS so en* oo* s£> en O m rf ’-'. 04 Os en* 04* en O' c <u s o o OO <73 en Cu «1 c o l-g 2 sv gOOZSQ $5 C -s <75 c c o C B c “•S’- 2 O eö o 00 iz 5o o <73 +-> Q< Q w C O O 2 o -^_>cuug 5thEs3° 2 S> ■+-* Q S3 8’?(g k J i. J 7t1 <2 W

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 190