I I i s I CM ■I 1 1 s II 5 15 I u- I I s g J. SP F=s s R oo’ en F w 41 5 i s i s. 1*11 s s I - e H :i I OD CÖ s 5. 15 5 cm’ sD Jn S 3 p S p •n p 8 3 m’ a. 5 3 Os c 3 3 S g: s 1 l!L p s s S g.§ 8 3 3 5 :g^2 - S 3 cö s K H 3 S S n K 5 7 3 2' 3' S 5 s *3 3 3 x. 5 p VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. R O R r1 R R R R so' cm' p 3 oo vi os' vs v> C/5 O E C/> Gj o o c J> en en os' V> CM Tf v? VS en sO SO vs' cm r- rp vs' CM en SO, oo CM CM VS sD oT 3 cm’ m CM <4 v, 3 00 cm' s et oo’ en vj jö ,E <D r _o o ■o I g 00 CM <N CM 5 P SO en oo sD CM oo v' CM vs CM so’ ci sO VS o so’ SO CM en OO CM 3 “S 3 oo' p SO oo vs □S vi CM sO CM SO CM C^ SO CM SO cm' 2 so' g Tf' oo, <o oo’ CM Os Tf so' oc CM v> oo’ CM Os s 00 en V, os, en' VS os" CM en' oo cm’ CM SO SO cm' OO en’ o^ oo CM •et’ oo cm' so en vs os SO p 2 00 oo Os CM CM sD CM* en CM Os' VS VS vs CM en en. OO o sO CM en CM cm' en en cm' en Os Os' 2 VS en s©' SO* CM R so O nj oo' R R G u r-‘ TJ vs 8 E SO CM Tf CM^ O >.£‘5 CM t"~ O, vy c» cm’ OS R R Os Os 00 Tt cm' Ch VS O r- O. e VS °»a X Os’ p X ts CS - O HH <Q P CS O OS Os MO <D vy rt en CM en VS CM oo en cm’ Os' 00 èn O OS t-m’ r- en sD, OO SO CM O CM OO 00 Tf' en en CM Ecs- &§g Q h 88 Eg C SS M en CM O Tf xt en rt' cm' rt vs rn 3 oo’ o SO so 00 Os o R R O C m o. <5 so' CM cm' en R oo

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 191