16 4 VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK ELECTRICITEITS-BEDRIJF. verkoop in kWh. D. 1953 1950 1951 1952 1949 278 958 812 301 585 230 319 613 750 234 700 842 266 710 448 Debiet 127 737 772 102 129 603 118 535 453 132 836 552 139 898 520 Totaal kleinverbruik 122 374 052 109 665 364 121 728 258 136 136 175 145 170 658 Totaal bijzondere overeenkomsten 266 710 448 278 958 812 301 585 230 319 613 750 234 700 842 Debiet de nettransformatoren per 31 December. 1950 1951 1952 1953 1949 279 815 Totaal hoogspanningsvoedingskabels in m 261 127 267 359 299 887 307 961 285 033 292 695 305 047 312 108 Hoogspanningsverdeelkabels in m 322 482 Totaal hoogspanningskabels in m 546 160 560 054 584 862 611 995 630 443 3-kV-voedingskabels in m 10-kV-voedingskabels in m 25-kV-voedingskabels in m Afgegeven door Centrale Saldo koppelnet ontvangen Totaal a l- b Eigen verbruik kantoren en werkplaatsen Eigen verbruik onderstations Omzetverliezen H.T.M Netverliezen b. Bijzondere overeenkomsten Lichttarief Krachttarief Tractie Openbare verlichting en openbare dienst Gemeente Voorburg 211 794 967 423 932 109 859‘) 2 004 883 20 367 201 209 340 000 15 179 358 194 160 642 40 540 200 20 488 588 34 695 888 43 205 230 5 385 658 5 890 000 53 596 370 10 352 065 2 698 178 11 388 173 19 073 299 5 021 518 699 516 11 973 232 370 846 77 285 125 000 90 524 45 603 240 263 711 414 076 80 158 i 2 038 501 23 914 002 I 23 237 338 39 077 138 45 444 159 7 309 623 6 660 000 61 758 839 13 358 008 3 103 856 12 994 717 21 308 044 6 011 989 716 371 11 973 231 411 903 85 285 128 764 90 534 48 061 250111 824 511 632 105 52P) 1 960 727 26 269 108 215 559 000 14 749 458 24 572 080 40 963 358 42 804 408 7 191 606 6 842 600 66 342 209 13 684 975 3 471 335 13 066 785 23 999 254 7 173 214 134 648 94 997 50 170 268 972 727 548 463 173 543’) 1 992 160 29 898 337 200 692 200 15 066 020 185 626 180 115 959 050 26 386 944 44 095 505 49 825 291 8 192 026 7 636 409 68 457 618 15 480 356 4 136519 13 015 739 25 590 092 6 156 228 745 294 11 433 232 469 1 025 100 380 136 322 98 335 65 230 285 069 178 697 092 136 443’) 2 036 915 31 674 122 256 598 814 17 44J020 239 155 794 80 457 956 30 487 703 49 024 290 48 326 887 9 244 578 8 087 200 72 088 123 16300914 4 355 870 13 705 688 26 964 376 6 483 549 765 206 11 433 235 505 1 086 110 905 140 941 101 807 65 213 733 793 11 433 232 447 971 92 495 Opgewekt Fabrieksverbruik Laagspanningsverdeelkabels in m Laagspanningsspanleiding Loosduinen in m Aantal transformatorzuilen Aantal transformatorstations Aantal transformatoren in bedrijf Vermogen transformatoren in bedrijf in kVA VERKOCHT a. Kleinverbruik: Oppervlaktarief Winkeltarief Bedrijfstarief Lichttarief Nachtstroomtarief Krachttarief 1) Onderstation Van Diepenburchstraat in bedrijf genomen. 2) Onderstation Vleerstraat II in bedrijf genomen. 3) Onderstation Vleerstraat III in bedrijf genomen. 4) Onderstation Hengelolaan in bedrijf genomen. Productie, debiet en E. Gegevens betreffende het kabelnet en Debiet, verkochte energie en verbruikers. 224 172 200 16 063 052 208 109 148 200 809 542 58 601 300 78 149 270

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 195