16 5 586 I VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK ELECTRICITEITS-BEDRIJF. Kabelnet. F. Geplaatste meters, schakelklokken 1949 1950 1951 1952 1953 Meters 154 818 168 246 +2 604 +4 233 Saldo +4 550 154 818 163 676 159 051 172 796 168 246 I 154 818 163 676 159 051 172 796 samen 12 696 13 599 15 163 14 676 14 575 1 560 1 SOA 1 596 588 Saldo 903 1 077 487 36 13 599 14 676 15 163 14 575 14 539 13 599 15 163 14 575 14 676 14 539 samen 1 435 Saldo 947 i 488 447 1 435 1 882 488 488 1 435 1 882 samen Schakelk lokken Aantal op 1 Januari Aantal geplaatst Aantal weggehaald Aantal op 31 December waarvan: 1 phase 2 phasen 3 phasen Hoogfrequent ontvangers Aantal op 1 Januari Aantal geplaatst Aantal weggehaald A antal op 31 December '■aarvan t.b.v.: nachtstroominstallaties dubbeltariefmeters Aantal op 31 December waarvan enkeltarief (1 phase) penningmeters (1 phase) enkeltarief (3 phasen) enkeltarief max. (3 phasen) dubbeltarief dubbeltarief max Aantal op 1 Januari Aantal geplaatst Aantal weggehaald In het kabelnet werden 53 transformatorstations en -zuilen bijgeplaatst (waarvan 14 tijdelijke), terwijl 14 transformatorstations en -zuilen werden weggenomen (waarvan 6 tijdelijke). 154 765 53 135 107 4 250 13 252 554 1 379 223 11 047 2 479 73 17 469 14 865 2 179 1 276 152 214 I 18 339 14 106 159 000 51 138 554 4 438 13 740 576 1 449 243 11 632 2 928 116 2 585 1 508 163 624 52 11 819 3 186 158 2 055 1 568 508 20 386 102 168 191 55 147 622 3 734 14 403 I 597 1 576 259 11 092 3 305 178 1 320 115 1 129 182 1 783 2 371 10 804 3 571 164 172 742 54 [154 772 558 14 830 635 1 679 I 268 19 479 14 929 1 750 132 650 203 163 676 19 204 14 634 I +4 570 [168 246 142 634 4 551 14 074 1 526 253 488 en hoogfrequentontvangers. laagspanning hoogspanning De isolatietoestand van het net was goed. In het kabelnet kwam een aantal storingen van be perkte omvang voor. De oorzaak was vaak tijdelijke en hoogfrequenit- overbelasting van een kabel, somtijds beschadiging van kabels door werkzaamheden van particulieren. Staat E (blz. 4) geeft enkele gegevens betreffende het kabelnet en de nettransformatoren. Meters, schakelklokken ontvangers. Het aantal geplaatste meters, schakelklokken en hoogfrequentontvangers over de laatste jaren wordt in de tabel F vermeld. 159 051 19 054 14 429 1 +4 625

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 196