I I 16 I 487 I 16 090 I i De aantallen heetwatertoestellen naar de inhoud zijn in de volgende tabel aangegeven. De Directeur, H. F. A. ROODENBURG. 329 I ‘V 69 I De volgende tabel vermeldt enige gegevens betreffende de openbare verlichting en de openbare dienst. I VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK ELECTRICFTEITS-BEDRIJF. Heetwatertoestellen. G. 1950 1951 1953 1949 Inhoud verhuurd verhuurd verhuurd verhuurd 555 18 738 522 18 155 684 14 487 Totaal Openbare verlichting en openbare dienst. 1951 1952 1953 1949 1950 I 19 648 22 923 20 678 21 817 22 923 17515 19 648 20 678 2 636 3 403 3 510 2 745 3 262 Openbare verlichting en openbare 25 220 22 393 23 940 26 433 20 151 Dienst samen 9 9 9 9 9 16 759 19 195 20 881 23 538 23 12 14 15 20 151 26 433 Aangesloten vermogen 31 December kW kW kW kW kW 25 220 20 151 22 393 23 940 26 433 1 897 22 393 Totaal 2 649 23 940 2612 25 220 2 905 26 433 3 420 6 Aantal heetwatertoestellen per 31 December. .Openbare dienst Gloeilampen t.b.v. verkeersaanduidingen telefooncellen enz. Totaal Samen Verwarming schakelkasten Openbare verlichting Openbare dienst T.b.v. derden BEDIENING Schakelautomaten t.b.v. aantal lampen Schakelkasten t.b.v. aantal lampen Afzonderlijke schakelklokken Op meter Door de gemeente Monster Totaal LAMPEN Openbare verlichting Aantal nachtlampen Aantal avondlampen Totaal 30 Liter 50 Liter 80 Liter 120 Liter 200 Liter Diversen Aantal lampen 2 072 564 10 843 6 672 149 2 983 254 6 1 875 22 1 794 58 23 i Aantal i lampen 19 648 I 2 416 18 327 1 321 2416 329 11 249 8 399 eigendom j verbruiker 2 627 22 203 2 733 254 8 38 85 267 39 5 88 20 678 2 798 464 Aantal lampen 18 835 1 742 101 11 648 2 759 2 397 603 721 27 2 798 464 11 978 8 700 eigendom j verbruiker; 250 2 531 270 8_ 23 940 j 2 590 22 21 817 2 851 552 21 817 j 18 995 I 2 554 268 i 2 851 552 12 774 9 043 2 755 83 45 2 883 22 44 114 311 52 7 91 23 923 2 832 678 Aantal lampen 19 368 3 237 318 2 832 678 13 548 9 375 3 397 23 3 257 83 57 10 405 2 373 1 982 i 578 724 28 40 91 283 49 6 86 Aantal lampen 519 2 129 240 7 51 148 333 59 5 88 35 79 250 88 12 479 3 187 2 820 591 725 24 619 19 826 20 151 j 2 547 j 11 I 9 590 2 092 1 523 540 717 i 25 2 480 82 28 eigendom verbruiker 1952 i eigendom iverbruiker 11 908 2 883 2 598 602 721 I 26 25 220 H. Openbare verlichting en openbare dienst per 31 December. i 17515 2 072 564 17 515 I 16 405 1 110 22 118 19 22 393 429 2 396 270 7 verhuurd I verbruiker Aantal gloeilampen Aantal kwikdamplampen Aantal TL-buizen Totaal

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 197