16 L VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK ELECTRICITE1TS-BEDRIJF. I. Bedrijfsrekening 1953 (Gewone dienst). Baten. Lasten. 26.935.802,20 I II 13.401.000,— 13.400.147,59 2.344.245,44 2.345.000,— Distributiekosten III 5, 76.000 77.293,74 77 77 IV Verkoopkosten IV 1.353.000,— 1.353.121,12 V V 1.524.000,— 1.523.888,86 1.523.888,86 VI VI 98.000,— 97.063,50 97.063,50 77 77 VII VIII 43.688.000,— ƒ43.684.553,45 43.684.553,45 43.688.000,— II. Bedrijfsrekening 1953 (Kapitaaldienst). Uitgaven. Inkomsten. Art. Art. ƒ13.995.000,— ƒ13.995.000,— ƒ13.995.000,— ƒ13.995.000,— 4.820.992,01 4.820.992,01 4.820.992,01 4.820.992,01 III 77 II 2.989.735,— 2.989.735,— 2.989.735,— 2.989.735,— 699.424,33 699.424,33 75 699.424,33 699.424,33 77 620,— 620,— IV 620,— 620,— 5.628,18 5.628,18 5.628,18 5.628,18 77 7? 77 ƒ22.511.399,52 ƒ22.511.399,52 ƒ22.511.399,52 8 77 77 ƒ22.511.399,52 77 7? 77 77 1.524.000,— 98.000,— 170.000,— 127.000,— 5.308.000,— 170.000,— 781.000,— Kosten van stroomin- koop Productiekosten Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. Werkelijk bedrag. Begroot bedrag. Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. Werkelijk bedrag. 169.886,49 127.349,95 De administrateur9 TH. A. VAN HILST. Begroot bedrag. I II Gezien: De directeur, H. F. A. ROODENBURG. Gezien: De directeur, H. F. A. ROODENBURG. De administrateur, TH. A. VAN HILST. Aanleg en uitbreiding Boekwaarde van de voorraden per 1 Jan. 1953 Art. VII ken voor anderen VIII Bijzondere baten Uitkering aan de Ge meente wegens op brengst boven de boekwaarde van ver vreemde kapitaal goederen 169.886,49 780.396,22 5.308.625,19 15.628.000,— 13.401.000,— 4.433.000,— 4.432.633,43 15.627.666,73 13.400.147,59 IV Opbrengst van bezittin- I gen uit leningsgelden aangeschaft: 1. Boekwaarde van ver- vreemde kapitaal goederen I 2. Opbrengst boven de boekwaarde van ver vreemde kapitaal goederen Kosten der openbare verlichting Kosten van de open bare dienst Kosten werken voor anderen Bijzondere lasten Saldo winst Aflossing op de schuld aan de Gemeente 1. Wegens afschrijving op de activa 2. Wegens bedrag, waar mede de boekwaarde der voorraden per 1 Januari 1953 die per 31 December 1953 overtreft 3. Wegens afschrijving boekwaarde van ver vreemde kapitaal goederen II Vergoeding productie- kosten III Vergoeding distributie- i kosten Vergoeding verkoop- kosten Vergoeding kosten der I openbare verlichting I Vergoeding kosten van de openbare dienst Vergoeding kosten wer- Art. I Stroomopbrengst 26.939.000, I j Kapitaalverstrekking i door de Gemeente 1Aanleg en uitbreiding 2. Boekwaarde van de voorraden per 1 Jan. 1953 Door afschrijving op de activa vrijgekomen gelden III I Bedrag, waarmede de boekwaarde der voor- raden per 1 Januari 1953 die per 31 De- i cember 1953 overtreft

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 199