f I I 00 en i I i 1 i I ii Bj L 16 J I' s© f I 1 t s f f 1 en .f f11 s I f H I'S 11 o P I I 8' i 1 i 1 1 1 1 iS O .a i-i igpi t oo m öfi aMf i 1'1 1' 10 8 8 i g 8 I I 8 8 I 8 Tt 8 a 8 8 v, 8 8' 2 8 vs CM* en CM 8 8 8 en vs CM* CM en cm I f vs \C 8 8' 8 8 I 8 oc ©j I 8 vs S I f vi v, S© 3 5 I I §1 I I 8 8 33 3 8 "j T I 8 S Si .t I 3 I s 8’ o os e os ë^o c 3^03 2 5 efZ cm z u 5 T~ £.ss «3 3 si A 7 - s J I S a -E g-éj^g •è'Si I 3 3 s h 3 8'8 TT~ fi‘ I 3 fo: c ?8 gz >2 8 3 223a ~£2 O rrt a> 0- E os s i=3 fis E n is Pd Z CM «-’ VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK ELECTRICITEITS-BEDRUF. R _L r R R R R R R oo vs CM en R g 3 5 I c 4! vs oT Os CM VS oc vs CM CJ vs oo oo Os’ OO O'* CM Os CM >z-, oo CM CM Os r. *n oC ,8 \C VS* VS CM en oo en Os CM CM R VS R VS Os VS oo en 00 CM en R N 8 00 oo’ CM c c o Di X) tL ës h- FoC g' O O -3 fgsfïo VS s r<> «-» m ■5-=.Sfe Z oo'E e s© 5 ES f. Os X> B t 6 X oi S^> 4) 8’ VS en en OC 00 S© OS CM ü- ■5^ S3 CQ I I en o F f5 as n a VS l- oo <3 C i'h ■5?- 1 u en O' I Z B 8- c p i t v s - g£ E Z£^ M rn VS OO OS sO VS [X« ^2^-: TJ cz) TJ <zi oo o 2 oo q gz^§z^ -££«■££ 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 201