16 11 j Kapitaalslasten Brandstofkosten VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK ELECTRICITEITS-BEDRIJF. IV. Kostensoorten 1953. O m sc h rij vi n g. Bedrag. 38.793.125,02 A:Kosten van afdelingen, welke door middel van een opslagpercentage worden verrekend 417.196,76 38.375.928,26 J, J, 5» Specifieke verkoopkosten. Omzetbelasting Reservering voor dubieuze posten Kapitaalslasten. Rente Afschrijvingen 3.930.094,90 9.488.550,91 452.131,68 1.328.880,35 428.008,89 1.379.207,94 2.990.355,— 1.107.778,69 5.166,63 8.628.511,28 24.457,65 9.246,43 850.701,92 345.969,46 50.290,63 79.109,92 16.135,52 13.190,81 76.781,01 257.405,70 508.106,14 1.165.720,21 165.791,60 175.241,19 2.350.528,97 929.327,28 66.269,27 8.476,89 954,25 2.232,55 770.381,47 118.173,09 64.332,49 2.056,80 5.739,13 4.021,30 40.760,51 21.391,55 64.479,12 93.000,89 30.000,— 744.165,— Kosten van stroominkoop. Bedieningskosten Onderhoudskosten Algemene kosten Brandstoffen en materialen. Brandstoffen Smeermaterialen Onthardingsmaterialen Magazijnmaterialen - Overige materialen Gloeilampen Drukwerk en kantoorbehoeften Kantoormeubilair en kantoormachines Dienstkleding Gereedschappen Overige directe kosten. Onderhoud en werken door derden Telefoon, duinwater en gas Zegels, telegrammen, enz Representatiekosten Vergoeding kasverschillen Stroomverbruik openbare verlichting en openbare dienst Overige kosten Lonen en salarissen, incl. sociale lasten. Bedieningslonen Onderhoudslonen Algemene lonen Bedieningssalarissen Onderhoudssalarissen Algemene salarissen T ransportkosten. Goederentransport door derden Personentransport door derden Reis- en verblijfkosten Tramkosten Overige vaste lasten. Belastingen en recognities Assurantie Contributies, subsidies en abonnementsgelden Huur Kosten van beheer Vergoeding sleuflengte

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 202