16 12 I VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK ELECTRICITEITS-BEDRIJF. V. Energierekening 1953. Omschrijving. kWh. Bedrag. Bedrag. Totaal. Omschrijving. 943.753,16 889 921 142.387,36 5 593 628 676.921,72 26.935.802,20 26.935.802,20 P-oductierekening 1953. VI. Bedrag. Totaal. Totaal. Omschrijving. Omschrijving. Bedrag. Brandstofkosten j, 499.357,01 69.685,03 1.639.527,58 252.142,74 ƒ13.400.147,59 ƒ13.400.147,59 ff ff Bedieningskosten. Lonen en salarissen, inclusief sociale lasten Astransport Bemaling afvoerkanaal Overige bedieningskosten Algemene kosten. Aandeel beheers- en administratiekosten Huishoudelijke dienst Overige algemene kosten Onderhoudskosten. Lonen en salarissen, inclusief sociale lasten Smeermaterialen Overige materialen Onderhoud door derden Overige onderhoudskosten Kapitaalslasten. Rente Afschrijvingen Huur Kosten voor stroominkoop. Kapitaalslasten Brandstofkosten Bedieningskosten Onderhoudskosten Algemene kosten 31 321 238 49 024 290 48 326 887 72 088 123 16 300 914 4 355 870 13 705 688 26 964 376 9 244 578 8 087 200 770.381,47 592.109,68 683.347,33 24.457,65 628.457,28 245.354,41 57.910,91 116.607,13 41.952,94 93.582,67 Vergoeding productiekosten N.V. E.Z.H. Kapitaalslasten Brandstofkosten Bedieningskosten Onderhoudskosten Algemene kosten Overgebracht naar de Ver lies en winstrekening 3.114.358,28 3.507.031,43 3.489.720,11 j 285 902 713 Overige vergoedingen productiekosten. Opbrengst uit de warmte- leveringsinstallatie Opbrengst verkochte sloop Overige vergoedingen 27.465,06 40.199,60 I 2.020,37 2.380.608,98 8.628.511,28 Stroomopbrengst. Oppervlaktarief Winkel tarief Bedrijfstarief Lichttarief Nachtstroomtarief Kracht- en warmtetarief (enkel) Kracht- en warmtetarief (dubbel) Bijzondere overeenkomsten voor lichtI voor kracht voor tractie voor openbare verlichting en openbare dienst met de gemeente Voorburg 655.098.58 „1.722.120,40 3.390,— 8.205.658,72 1.983.358,96 567.924,90 2.942.196,41 ff f 423.197,30 64.473,99 5.157,72 6.528,— 2.379.258,98 8.602.670,08 I 499.257,01 1.597.207,61 252.068,88 - f 13.330.462 ,5 3.930.094,90 9.488.550,91 452.131,68 1.328.880,35 428.008,89 15.627.666,73 11.308.135,47

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 203