16 13 Transportkosten Overige kosten VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK ELECTRICITEITS-BEDRUF. Bedrag. Totaal. Omschrijving. Bedrag. Totaal. 54.484,54 77.293,74 1.170.650,71 2.266.951,70 381.764,13 264.739,11 375.443,79 151.647,70 2.344.245,44 2.344.245,44 Bedrag. Totaal. Omschrijving. Bedrag. Totaal. 524.355,— 12.267,21 39.403,43 2.225.864,97 1.353.121,12 3.079.512,31 4.432.633,43 Overgebracht naar de Verlies- en Winstrekening Aandeel beheers- en admini stratiekosten Huisaansluitingen. Lonen en salarissen, inclusief sociale lasten Materialen Rente Afschrijvingen Huisvestingskosten Laagspanningsnet. Lonen en salarissen, Onderstations, transformator- huisjes en -zuilen. Lonen en salarissen, inclusief sociale lasten Materialen Rente Afschrijvingen Huisvestingskosten Onderhoud door derden Overige kosten Hoogspanningsnet. Lonen en salarissen, inclusief sociale lasten Materialen Rente Afschrijvingen Huisvestingskosten Onderhoud door derden Overige kosten administratieve afdelingen. Lonen en salarissen, inclusief sociale lasten Drukwerk en bureaube hoeften Huisvestingskosten Overige kosten Materialen Rente Afschrijvingen Huisvestingskosten Onderhoud door derden Overige kosten 409.526,54 81.401,76 927.309,50 17.476,04 1.107.778,69 Overgebracht naar de Verlies- en Winstrekening 362.269,88 402.179,80 12.645,80 12.754,68 3.269,28 47.827,51 71.383,— i 6.391,55 4.250,— 2.535,24 Vergoedingen distributiekosten. I Vergoeding 25-kV-installatie I Hoekwaterstraat Kabel- en transformatorhuur Vaste vergoeding Nederlandse Spoorwegen en H.T.M. Huur van dienstwoningen Overige vergoedingen distributiekosten VII. Distributierekening 1953. Omschrijving. VIII. Verkooprekening 1953. Omschrijving. Vergoeding en verkoopkosten. Meterhuur Vaste vergoeding huur- installaties Huur nachtstroominstallaties Inzetten van smeltveiligh. Vergoeding gebruik Hollerith-installatie Overige vergoedingen ver koopkosten Technische afdelingen. Lonen en salarissen, inclusief sociale lasten Materialen Rente Afschrijvingen Huisvestingskosten Kosten verbetering huur- installaties door derden Overige kosten 113.383,79 32.757,10 j 58.295,64 119.194,— 7.582,74 37.809,35 6.421,17 inclusief sociale lasten f 76.332,64 i 31.627,34 j 10.507,04 20.670,03 j 154,204,23 4.432.633,43 osten van voorlichting nzetbelasting Aandeel beheers- en admini stratiekosten 683.552,43 41.230,93 104.036,65 98.489,49 f 73.741,71 10.574,07 122.118,31 I 136.655,— 6.419,23 i 22.949,70 i 9.306,11 992.501,01 222.464,97 104.975,64 303.111,— 111.884,05 f 185.209,51 104.443,38 I 215.391,79 I 367.068.— j 141.089,91 I 54.968,36 I 102.479,76

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 204