16 I 14 VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK ELECTRICITEITS- BEDRIJF. Omschrijving. Totaal. Bedrag. Totaal. Omschrijving. 28.696,43 1.523.888,86 \f 1.523.888,86 1.523.888,86 Bedrag. Totaal. Omschrijving. Totaal. 97.063,50 97.063,50 97.063,50 97.063,50 XI. Omschrijving. Totaal. Bedrag. Totaal. 169.886,49 Vergoeding kosten werken voor anderen 42.107,60 5.830,51 47.938,11 57.363.15 64.585,23 169.886,49 XII. Totaal. Bedrag. Totaal. Baten. 11.308.135,47 744.165,— 127.349,95 Saldo winst 11.435.485,42 ƒ11.435.485,42 121.948,38 169.886,49 Saldo Distributierekening Saldo Verkooprekening Bijzondere lasten: Uitkering aan de Gemeente voor de ondergrond Uitkering aan de Gemeente voor beheerskosten Overige bijzondere lasten Gemeente-instellingen. Lonen en salarissen, inclusief sociale lasten Goederen, materialen en overige kosten Overige werken voor anderen. Lonen en salarissen, inclusief sociale lasten Goederen, materialen en overige kosten Lonen en salarissen, inclusief sociale lasten Stroomverbruik Materialen Overige kosten 2.266.951,70 3.079.512,31 De administrateur, TH. A. VAN HILST. Gezien: De directeur, H. F. A. ROODENBURG. 29.338,23 36.025,07 5.079,— 3.662,47 22.958,73 288.094,32 747.422,74 50.290,63 66.251,41 112.978,53 151.738.— 22.685,46 30.750,40 24.980,94 winstrekening 1953. Lasten. Bedrag. 780.396,22 5.308.625,19 Werken voor anderen 1953. Omschrijving. Verlies- en IX. Rekening van de openbare verlichting 1953. X. Rekening van de openbare dienst 1953. Omschrijving. j Bedrag. Vergoeding kosten der openbare verlichting 1.523.888,86 Lonen en salarissen, inclusief sociale lasten Stroomverbruik Gloeilampen Overige materialen Rente Afschrijvingen Onderhoud door derden Transportkosten Overige kosten Aandeel beheers- en admini stratiekosten Saldo Energierekening Bijzondere baten: Rente Nog geïnde, reeds afge schreven vorderingen Overige bijzondere baten Vergoeding kosten van de openbare dienst. Feestverlichting Verkeersobjecten Urinoirverlichting Tijdaanwijzing Stroomverbruik 24.267,09 22.958,73 24.965,98 24.871,70 30.000,— 6.231,22 90.458,— 217,13 36.674,82

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 205