1 17 I 408 592 km 2 116 26 780 24 412) Totaal 728 145 Totaal in 1953 gereed. Voor alle bedrijfsautomobielen en motorrijwielen is een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering ge sloten. Behalve bovenvermeld materieel wordt bovendien het onderhoud verzorgd van 65 auto’s in gebruik bij andere gemeente-instellingen. rende een maand een kolkenzuigauto met personeel beschikbaar gesteld. Aan de geadopteerde gemeente Stellendam werd een vrachtauto en een veegvuil- wagentje afgestaan. In de secties Scheveningen 1, 2 en 3 werden de vuilnisemmers door nieuwe vervangen. Alle huisvuil- auto’s werden voor de aankondiging van de ophaal dienst van bellen voorzien. De voordien gebruikte ratels werden teruggenomen. De uitreiking van nieuwe vergunningen aan de op halers van aardappelschillen, krachtens de op 24 No vember 1952 door de Gemeenteraad vastgestelde ver ordening, vond 1 Juli plaats. Hierbij was een wijk- indeling gevolgd op basis van de sectie-indeling van de stad voor de uitvoering van de dienst. De als gevolg van de tweede wereldoorlog en de daarop gevolgde prijsstijgingen uitgestelde onder houdswerken aan gebouwen en inventaris, welke voor het eerst in 1950 op ruimer schaal ter hand werden genomen, kregen in 1953 hun beslag. 198 581 13 566 19 176 188 467 21 269 46 648 45 099 11 229 (180 440) km 20 905) 47 315) 37 863) 11 394) 7 017) 256 384 (248 660) km De bij de Dienst gebruikte personenauto’s legden in totaal af 170 688 (173 635) km. Op het einde van het jaar waren aanwezig: 22 rol- trommelauto’s gedreven door benzinemotor; 44 rol- trommelauto’s gedreven door Dieselmotor; 8 zelfla- dende veegmachines; 3 sproei-spoel-veegmachines, welke tevens dienst kunnen doen als sneeuwploeg; 4 auto’s voor het pneumatisch ledigen van straatkolken, beerputten e.d.; 1 reparatieauto; 9 vrachtauto’s; 1 les auto; 1 auto voor privaattonnen; 34 personenauto’s, waarvan 24 voor andere gemeente-instellingen; 3 be stelauto’s (afdeling Algemene Zaken der Gemeente secretarie, Gemeenteapotheek en Afdeling Onderwijs der Gemeentesecretarie); 1 aanhangwagen voor fae- caliënslangen; 21 autozandstrooimachines annex sneeuwploeg; 1 kraan wagen; 4 driewielige motorcar riers; 15 motorrijwielen en 8 rijwielen met hulpmotor, waarvan respectievelijk 6 en 2 voor andere gemeente- instellingen en verder 2 locomotoren voor het range ren van huisvuilwagons op de terreinen van de over- laadinrichting. Verder ten dienste van de Gemeentelijke Genees kundige en Gezondheidsdienst 15 auto’s voor zieken- vervoer, 2 auto’s voor goederenvervoer; 1 auto voor lijkenvervoer; 3 personenauto’s; 1 motorrijwiel en 9 rijwielen met hulpmotor. De herbouw van 25 oude Faun-huisvuilauto’s, welke werden voorzien van een hydraulische kip- inrichting, nieuwe laadbak en nieuwe cabine, kwam hulpmotor voor andere gemeente-instellingen, alsmede 1 bestelauto voor het magazijn van de Dienst. Voorts werden aangeschaft een testbank voor het beproeven van brandstofpompen van Dieselmotoren met bijbehorende slijpinstallatie; een installatie voor het filteren van olie en een voetdrukpers voor het lijmen van zolen. (362 361) 4 164) 6 821) 1 fc In 1953 werden aangekocht en in bedrijf gesteld 12 personenauto’s, 6 motorrijwielen en 2 rijwielen met (178 504) 13 729) 256) Met de auto’s in gebruik bij de Gemeentelijke Ge neeskundige en Gezondheidsdienst werden afgelegd: voor ziekenvervoer voor goederenvervoer voor personenvervoer Met de bedrijfsautomobielen werden de navolgende afstanden afgelegd: vuilnisauto’s vrachtauto’s G.M.C. sproei-spoel-veegmachines veegmachines (zelfladen- de) t) privaattonnenauto zandstrooimachines auto’s voor het ledigen van straatkolken en beerputten 2) goederenauto’s voor diverse diensten (w.o. magazijnauto’s) 3) reparatie-auto leswagen kraanwagen VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. Mechanische tractie. 99 (661 645) km Vervaardiging Onderhoud materieel. 2 'I Verzekering materieel. Onderhoudswerkzaamheden. 310 2 696 van materieel in eigen beheer. 1) W.o. 690 km afgelegd in Nijmegen (auto 162), W.o. 896 km afgelegd in Stellendam (auto 219). 3) W.o. 317 km afgelegd in Stellendam (auto 211); auto 211 is van Mei af in Stellendam gebleven. r Uitbreiding materieel en werktuigen. 15 124) Afgelegde afstanden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 210