17 56) 59 4 Totaal 1 161 P. DE GRAAFF. Ook in 1953 werd deze bestrijding permanent en stelselmatig voortgezet. Het hieronder opgenomen staatje geeft een ver gelijkend overzicht met het vorige dienstjaar van de afvoer der verschillende afvalstoffen. Onder toezicht van de Dienst vond ook in 1953 deze inzameling plaats. Door de schillenophalers wer den in dat jaar totaal 14 745 440 (14 828 880) kg ingezameld. De aard en het aantal abonnementen voor de regel matig terugkerende werkzaamheden ten behoeve van particulieren zijn als volgt: Ophalen van vuilnis, fabrieks- afval enz Ledigen van kolken Schoonhouden van particuliere terreinen, zoals tuingangen enz. Schoonhouden van terreinen voor rekening van de dienst van het Gemeentelijk Grondbedrijf De directeur van de Gemeentelijke Reinigingsdienst, De oppervlakte der schoongehouden particuliere terreinen en straten bedroeg op 31 December 16 574,5 m2 (16 569,5 m2). VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. Afvoer der afvalstoffen. In m3. In tonnen. Afvoer 1952. 1953. 1952. 1953. 5 352 5 665 61 491 62 246 132 743 Totaal 4) (1 123) enige soorten in 1953 het percentage van volume Rederijafval. Huisvuil. Qnd ijzer. door particulieren. Maanden. Jaargemiddelde 4 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December. Rattenbestrijding. Naar Drenthe diverse stortpl.2) Verbrand en op andere wijze afgevoerd 73,4 (68,4) 83,3 (83,6) Brandgoed, uitsluitend aangevoerd 114 273 13 920 113 673 13 405 Volume pCt. Inzamelen aardappelschillen. 34,1 (44,6) 145,5 (146,9) 145,2 (146,6) 72,1 (67,4) Totaal der verzamelde afvalstoffen. 949 149 83,2 (82,7) 919) 144) 1) De werkelijke afvoer bedraagt 377 786 m3. 114 205 ton. Het verschil is een gevolg van het feit, dat wagons, welke aan het einde van een verslagjaar worden beladen, veelal in het begin van het volgende jaar worden verzonden. 2) Hieronder zijn begrepen raiivuil en rederijafval. Volume pCt. Gewicht pCt. 85,9 87,9 87,8 82,5 71,5 81,2 74,3 86,7 78,5 82,4 88,1 89,8 Volume pCt. 13,4 (13,8) Gewicht pCt. H,- (12,2) 7,5 7,7 10,2 9,6 9,7 9,7 11,7 17,3 19,4 20,8 14,6 8,8 29,7 33,4 27,8 21,2 22,5 21,3 33,9 24,5 69,6 46,6 64,5 67,9 Gewicht pCt. 40,7 (49,9) 78,5 146,8 96,7 107,6 195,6 176,5 143,3 86,4 229,5 241,9 209,5 264,- Gewicht pCt. Volume pCt. 70,6 69,4 70,9 67,1 64,9 69,9 68,7 69,7 73,5 81,7 80,3 82,8 Gewicht pCt. 86,4 92,- 89,- 79,1 76,5 78,6 75,4 78,5 82,3 86,5 81,6 90,3 75,- 70,4 71,2 68,9 66,8 70,6 72,1 70,- 74,6 78,4 82,- 83,9 8,2 8,4 11,2 10,9 13,6 14,1 15,- 19,8 23,2 25,5 21,2 10,9 78,4 145,8 96,9 107,3 192,7 175,9 142,7 86,5 228,- 240,4 211,7 265,9 31,1 36,- 27,9 18,8 23,1 30,4 46,7 30,- 100,- 63,3 87,5 94,4 Vergelijkend overzicht met 1939 100 van ingezamelde afvalstoffen. en gewicht van Oppervlakte particuliere terreinen. Werkzaamheden voor rekening van derden tegen vaste vergoeding. 455 023 425 290 133 545 i Volume pCt. 378 333 350 274 14 444 13 525

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 212