te 17 17 - KAPITAALDIENST. 4.146.274,77 632.740,53 4.779.015,30 328.290,11 4.450.725,19 Kapitaal volgens balans per 31 December 1953 6 7 f Kapitaal volgens balans per 31 December 1952 Vermeerdering van dit kapitaal: wegens uitbreiding 1953 voorraden per 31 December 1953 Vermindering van dit kapitaal: wegens afschrijving en afboeking in 1953 332.895,69 299.844,84 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. I. Bedrijfsrekening 1953. Begroot. Begroot. LASTEN. irt. Art. BATEN. Na wijziging volgens Raadsbesluiten. a. b. 686.717,2! I. 674.500,— Straatreiniging, besproeiing enz. I. 7.000,— 7.000,— 343.000,— Ophalen van as, vuilnis en andere afvalstoffen 320.406,1 II. 7.200,— 7.159,93 II. 10.000.— 8.000,— 9.991,91 III. 105.000,— 108.000,— 112.601,57 643.200,— 643.177,31 Afvoeren van de opgehaalde stoffen 636.700,— IV. lil. Rattenbestrijding 6.700,— 6.800,— 6.703,51 V. 11.000,— 14.000,— 17.400,— 17.329,41 V. Inkomsten ten bate van de vuilafvoer 94.100,— Buitengewone werkzaamheden v. gemeentediensten e.d. j 89.300,— 94.056,' 94.100,— VI. 55.500,— 55.500,— 60.000,— 59.994,22 J, V. Diverse werkzaamheden aan de afdelingsdepóts 15.611,31 16.000,— 15.700,— i VII. 50,— 50,— 183.000,— 146.555,7! 151.000,— 146.600,— Tractiekosten VIII. 310.300,— 300.300,— 312.700,— 312.673,08 346.721,9 I Onderhoudskosten 396.100,— 371.100,— 346.800,— IX. 'II. Diverse baten 20.000,— 22.000,— 39.800,— 39.739,11 1.437.549,1 Algemene onkosten X. 1.445.550,— 111. 167.796,9 215.600,— I 215.600,— XI. Renten 3.707.600,— 3.697.600,— 3.519.805,— „3.519.804,70 326.654,11 Afschrijvingen 385.000,— 335.000,— 326.700,— XII. IX. Rente van kasgeld 400,— 400,— 2.800,— 2.705,31 33,: Oninbare posten 100,— 100,— 100,— X. 121.800,— 128.800,— 130.295 129.969,61 Onvoorzien Memorie Memorie ƒ4.202.700,— ƒ4.201.976,! ƒ4.338.650,— ƒ4.333.650,— Na wijziging volgens Raadsbesluiten. a. I b. 323.000,— I 9.800,— i Werkelijk bedrag. Vergoeding wegens het verwisselen van privaattonnen en ledigen van beerputten Gezien: De directeur, P. de Graaff. De administrateur, F. Kruuk. Werkelijk bedrag. i Vergoeding door derden wegens rattenbestrijding i Vergoeding wegens het verrichten van buitengewone werkzaamheden voor gemeentediensten e.d Oorspro nkelijk. >1 647.200,— j 6.700,— I 112.700,— XIII. I XIV. j 18.500,— Verhaal van pensioensbijdragen enz. Oorspronkelijk. 1.437.600,— 167.800,— a) Besluit Gemeenteraad d.d. 1 Maart 1954, Bijlage 116. b) Besluit Gemeenteraad d.d. 18 Juni 1954, Bijlage 404. Vergoeding door de Gemeente voor de uitvoering van de Reinigingsdienst Verwisselen van privaattonnen en ledigen van beerputten 718.500,— i 686.800,— I 320.500,— j ƒ4.202.700,— I ƒ4.201.976,94 1.382.150,— I ƒ4.338.650,— ƒ4.333.650,— Inkomsten in verband met de uitvoering van de straat reiniging enz Inkomsten in verband met het ophalen van as, vuilnis en andere afvalstoffen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 214