w 18 1 Is ■g'E S S I o 3 s a i s •öi ;h! tsi s I r 5 8 8 "E s L 8 I. 5 I “S X -g X 8 I 8 c*S MS tl I g ë-g gg s I-g o I 8. 5 •o L i P s Cs al 8 £-5 «g 1|É 8 öO i> C3 y? o g2 |15| •f-S 8 8 ■srr -g 8.8 c E lii s ta o VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. o R R -j s O 7 R R R R 9 MS G Q o 5 a c 5 op Js '5 ÖO JD o3 MS <z-j R o x: O c O' MS' en trs cm ms' MS sC- Qs Ms" 00 en cm’ 0\ N 4> •u ~rö rn' O< CM en VS <*r en O's 00 cm MS* en V) CS en CM R ÖC S •O o ei 00 MS en 00 MS en «/S sC MS vi en O CM CM 00 MS m' et o CM CM en wn en Os 00 CM en v> oo O Q^tT r*S CM r- cm MS CM OO MS oo O c<i CM r- cm sc CM r*^ r-’ MS I •n SC fï o 3» V V 03 O *75 ol g>-ë •s- E u- O <u o 00 Q 3 3 <1> *U O .S c <L) O O C 5= C m "O «o 5 15 I KO ^■g CO fa o o O CD :s? 60 I - Q Q 03 03 f 8 fa »- S3 03 -O R R R R cZ O CD z U O 3 Q e S Q - o O Q ai c/5 13 S d •S X .5 Q E J O Q cZ •5 s s’ s I.E 6Ó>« k k. J- a> V ■gT3 g. as

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 227