I 16 Boer; leden: G. de Bruijn. J. M. Deierkauf, J. Zorge. L. W. Schröder, F. Beking, de hoofddirecteur van de Dienst van de Wederopbouw en de Stadsontwikkeling, de directeuren van Gemeentewerken, het Gemeentelijk Grondbedrijf, Gemeenteplantsoenen en de Gemeente lijke Woningdienst; de Gemeentelijke Inspecteur voor het lager onderwijs is belast met het toezicht op de lichamelijke opvoeding. Commissie Haags V acantieverblijf (Ingesteld bij be sluit van B. en W. van 25 Februari 1953): Drs K. Rijsdorp, lid-voorzitter; J. Netten, mej. S. J. Petiet, A. S. P. Brouwer, mej. M. A. van Bemmelen, A. W. F. Sprink, Dr P. Spaander, W. Boer, A. B. Thape en A. van der Wijden, leden; A. P. Huijskes, secretaris. Middenstandscommissie: voorzitter: B. Kropveld. namens de Kamer van Koophandel en Fabrieken; leden: J. Smeenk en J. W. Oltmans, namens de Al gemene Middenstandsvereniging voor ’s-Gravenhage; F. D. Bastet en L. Ponsen, namens de 's-Graven- haagse Middenstandsvereniging; F. Bakker en C. J. van Kempen namens de ’s-Gravenhaagse Katholieke Middenstandsvereniging; B. Tanja en B. Visser, na mens de vereniging van Christelijk Handeldrijvende en Industriële Middenstand; het secretariaat wordt verzorgd door het secretariaat van de Kamer voor Koophandel en Fabrieken te ’s-Gravenhage. Stadioncommissie: de directeuren van Gemeente werken en het Gemeentelijk Grondbedrijf, het hoofd van de afdeling Financiën der Gemeentesecretarie, W. Boer, B. Verwaal, Drs W. Reyseger en Mr R. H. Woltjer, leden; Ir J. E. Willemsen, secretaris. Commissie van Beroep, bedoeld in art. 40 van het Pensioenreglement voor de leden van het Residentie orkest: Mr Dr J. J. Boasson, lid-voorzitter; Mr H. J. van Houte, lid-secretaris; Mr J. C. baron Baud, lid. Commissie tot onderzoek van de mogelijkheid van samenvoeging van de administraties van het G.E.B. en het G.G.B.: J. J. Riem Vis, lid-voorzitter; Ir F. H. Berkhuijsen, Mr M. Blei Weissmann, Th. A. van Hilst, V. P. L. Laforêt, Ir H. F. A. Roodenburg, M. H. A. Schmit, J. Teerlink, leden; Mr R. S. Gebel, secretaris. Commissie van advies betreffende de Scheveningse Haven: Prof. Ir J. W. Thierry, lid-voorzitter; Prof. Ir R. H. de Langen, Ir G. D. C. André de la Porte, D. A. den Dulk, A. Tuijt Jzn, C. P. Damme, C. van der Wai, J. Vooys, P. Knoester, A. Zuurmond Jzn, ’S. Bakker, J. G. W. Bolomey, H. E. Nottrot, C. M. Zoetmulder, Mr W. C. A. Riem Vis en Ir J. J. van der Wai. Commissie van advies inzake de wasgelegenheid: de hoofddirecteur van de Dienst van de Wederopbouw en de Stadsontwikkeling, lid-voorzitter; de directeur van de Gemeentelijke Woningdienst, de secretaris van de Stichting „Centraal Badbeheer”, de adjunct-direc- teur van Gemeentewerken, mevr. M. Brander, mevr. N. Dikshoorn, mevr. S. M. Treur, mevr. M. Klein- Coster en mevr. E. J. Wilzen-Bruins. Z Gemeentelijk Comité tot steun aan hulpbehoeven den: C. H. P. W. van den Oever, Wethouder van Sociale Zaken, voorzitter; G. H. J. Berckenkamp, 1ste secretaris; Mr E. Heringa, 2e secretaris; Mr W C. C. van Romondt Vis, penningmeester; J. J. van Langen, H. R. Plomp, W. van Zon, P. de Wit en J. C. van Straaten, leden; K. J. v. d. Mijl en J. J. van Weeren, plaatsvervangende leden. Bestuur van de Stichting „Onderwijsfonds voor Zieke Kinderen te ’s-Gravenhage”. Zie het verslag van die Stichting. Bestuur van de Haagse Stichting voor Lichamelijke Opvoeding. Zie het verslag van die Stichting. Bestuur van de Haagse Kunststichting: Dr J. P. A. Eemstman. voorzitter; Dr J. Hulsker, toegevoegd secretaris; leden (Raadsleden): mej. Mr M. H. Wal ham en A. van Velsen; leden (niet-Raadsleden): W. Nijhoff en Jhr Mr W. C. Six. Bestuur van de Haagse Kunststichting voor de Jeugd: J. van Zwijndregt, Wethouder van Onderwijs en Kunstzaken, voorzitter; Dr J. Hulsker, secretaris penningmeester; mevr. E. van den Bosch-De Jongh, lid (Raadslid), A. Bartels, J. P. Doedens, P. A. Belger, Dr J van Gelder, P. F. W. Minderman, J. Nowee en Dr M. van Crevel, leden (niet-Raads leden). Bestuur van de Stichting Haags Cultureel Centrum: Ir L. J. M. Feber, Wethouder van Wederopbouw, voorzitter; Dr J. Hulsker, secretaris; P. A. Frequin, penningmeester; C. A. Abspoel, mevr. J. V. C. Bakker-Hefting, B. van Eysselsteijn, W. J. de Gruy- ter, W. Ch. J. E. Hartman, Dr W. Moll, Mr H. J. Reinink, Mr D. G. W. Spitzen, D. van Staveren, A. Vogel, Mr R. H. Woltjer en J. van Zwijndregt, leden. Bestuur van de Jan-Campertstichting: Mr F. Bor- dewijk, voorzitter; Dr J. Hulsker, secretaris-penning- meester; leden (Raadsleden): mevr. E. van den Bosch- De Jongh en Mr J. J. Hangelbroek; leden (niet- Raadsleden): Mr A. Mout. Pierre H. Dubois en L. J. Bakker. Bestuur van de Johan-Wagenaarstichting: E. van Beijnum, voorzitter; Dr J. Hulsker, secretaris-penning- meester; leden (Raadsleden): mej. Mr M. H. Walhain en A. van Velsen; leden (niet-Raadsleden): Léon Orthel, Willem van Otterloo en Dr C. L. Walther Boer. Bestuur van de Jacob-Marisstichting: Mr H. van Riel, voorzitter; Dr J. Hulsker, secretaris-penning- meester; leden (Raadsleden): Mr H. Schürmann en W. A. Rensen; leden (niet-Raadsleden): W. J. de Gruyter, J. J. van Heel, mevr. J. V. C. Bakker- Hefting en Mr L. J. F. Wijsenbeek. Stichting Haagse Jeugdverblijven: Voorzitter: J. van Zwijndregt, Wethouder van Onderwijs en Kunstzaken; plaatsvervangend voorzitter: Mr J. J. Hangelbroek; secretaresse: mej. Mr A. C. Stas; plv. secretaris: W. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 23