20 a. d. e. 4 J Chemische onderzoekingen. Volledige urineonderzoekingen werden 958 maal verricht, bloedsuikergehalte in urine (alb., red., ac.,) werd 960 maal verricht, bloedsuiker (diaceet- zuur) 23 maal; diastasegehalte in urine werd 28 maal bepaald, porphyrinegehalte in urine 2 maal; faeces op bloed werd 359 maal onderzocht, faeces op vertering 379 maal, faeces op wormeieren en wormen 476 maal, faeces op amoeben 134 maal, faeces op cysten 200 maal; onderzoek op concre- menten werd 6 maal verricht; bloedsuikergehalte werd 659 maal bepaald, bloedsuikercurve 47 maal, phosphaatgehalte in het bloed 40 maal, zure phos- phatasegehalte in het bloed 67 maal, alkalische phosphatasegehalte in het bloed 352 maal, ureum- gehalte in het bloed 335 maal, calciumgehalte in het bloed 128 maal, kaliumgehalte in het bloed 22 maal, natriumgehalte in het bloed 14 maal, Leucocyten 554, haemoglobinegehalte 494, diffe rentiële telling 279, erythrocyten 61, eosinophilen 115, thrombocyten 6, reductie 425, albumen 425, sediment 425, soortelijk gewicht 138, urobiline 118, bilirubine 4, faeces benzidine 19, faeces nematoden 2, schimmelonderzoek 3 149, Candida onderzoek 92, gonorrhoe onderzoek 148, urea clearance 8, ureum 50, entingen 626, bloedbezinking 188, penicilline be- bepalingen 305. Totaal aantal onderzoekingen 7 631. Morphologische bloedbeelden (totaal) werden 2729 maal verricht, differentiatie leucocyten werd 200 maal verricht, rode bloedbeelden werden 137 maal verricht; aantal leucocyten werd 163 maal bepaald, aantal erythrocyten 10 maal, haemoglo binegehalte 250 maal; telling reticulocyten werd 6 maal verricht, fragilité globulaire onderzoek 7 maal; bloedbezinkingen werden 150 maal bepaald, aantal thrombocyten 9 maal; de reactie van von Pirquet werd 33 maal verricht. Pathologisch-anatomische onderzoekingen. aantal onderzoekingen van tumoren, proefexcisies, curettementen etc. 6 975, aantal obducties 354. B loedtransfusiedienst. De reactie van Wassermann werd 4 606 maal ver richt, van Kahn 4 606 maal, aantal bloedgroep- bepalingen 4 606, aantal rhesusbepalingen 4 606. Totaal aantal onderzoekingen 205 827. Bacteriologische en Serologische onderzoekingen. De reactie van Wassermann werd 23 449 maal verricht, van Kolmer 23 457 maal, van Meinecke 23 262 maal, van Müller 23 407 maal, van Kahn 22 560 maal, Cardiolipine 22 976 maal. De benzoëreactie werd 461 maal verricht, degoudsol- reactie 461 maal, de Rosetest 29 maal, de Rhe susfactor werd 3 350 maal bepaald; deCoombstest werd 21 maal verricht, de Rhesus antilichamen 7 maal; de bloedgroepen werden 3 325 maal be paald; de complementbindingsreactie op gonorrhoe werd 19 maal verricht, de reactie van Paul en Bunnell 184 maal, de koude agglutinatie 53 maal; op diphtheriebacillen werd 3 053 maal onderzocht; toxiciteit diphtheric werd 56 maal bepaald; op tuberkelbacillen (microscopisch) werd 2 575 maal onderzocht, op tuberkelbacillen (kweek) 5 610 maal; de reactie van Weinberg werd 20 maal ver richt, resistentiebepaling tbc 262 maal, kleuring volgens Gram 2 125 maal, kweek banale bacte riën 2 395 maal; op gonococcen werd 391 maal onderzocht; kweek dysenterie en typhus werd 1 553 maal verricht; op haemolytische streptococ- cen werd 174 maal onderzocht, op schimmels 40 maal, op meningococcen 42 maal, op malaria- parasieten 15 maal, op de ziekte van Weil 8 maal, op Plaut Vincent 91 maal; bouilloncultures wer den 382 maal onderzocht; resistentiebepalingen tegen antibiotica werden 1 857 maal verricht; op spirochaeten werd 3 maal onderzocht; agglutinatie van Bang werd 15 maal verricht, Widal 234 maal, caviaproeven (tuberculose) werden 193 maal ver richt; vaccins werden 76 maal bereid. Overzicht van het aantal onderzoekingen enz., ge durende het jaar 1953 verricht in het Pathologisch Laboratorium. Overzicht van het aantal onderzoekingen, verricht in het Laboratorium van de afdeling Dermatologie in het jaar 1953. NaCL gehalte in het bloed 11 maal, urinezuur- gehalte in het bloed 22 maal, cholesterinegehalte in het bloed 220 maal, cholesterine esters werden 40 maal bepaald; reactie Hijmans v. d. Bergh werd 190 maal verricht; thymoltroebelingsreactie werd 378 maal verricht, ZnSO4 bepaling 375 maal, ammoniumsulfaattest 284 maal; pepsinege- halte werd 14 maal bepaald; Takata Ara reactie werd 66 maal verricht, Manche Sommer reactie 65 maal; diastasegehalte in het bloed werd 17 maal bepaald; ureaclearance werd 8 maal ver richt, gefractionneerd maagonderzoek 132 maal, onderzoek op Nonne, Pandy en cellen 63 maal, Phenolroodproef 11 maal, eiwitspectrum 29 maal; rest stikstofgehalte werd 17 maal bepaald, totaal eiwitgehalte 5 maal; formolgel werd 36 maal ver richt, sperma-analyse 291 maal, de reactie van Aschheim-Zondek 443 maal, de melanophoren reactie 283 maal. VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN Laboratoria. c. b.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 251