20 5 Overzicht van het aantal onderzoekingen, verricht in het Laboratorium van de Interne Afdeling (Dr H. van Wely) in het jaar 1953. Urine: bepaling van het soortelijk gewicht 854, reactie 748, qualitatief eiwit 7 788, suiker 24 748, urobiline 4 292, bilirubine 790, aceton 18 762, dia- ceetzuur 68, sediment 7 912, eiwit quantitatief (Es- bach) 109, suiker quantitatief 6 856, chloride (Strausz) 127, concentratie en verdunningsproef 78, ureum 89. Ontlasting: bloed (benzidine) 3 980, bilirubine qualitatief 24, stercobiline (qualitatief) 24, worm eieren 248, vertering qualitatief 380, onderzoek op amoeben en/of cysten 148. Sputum, maaginhoud etc.: gefractionneerd maag- onderzoek 1 096, duodenum sondage (met A, B en C gal en sediment) 24. Bloed en/of liquor: bilirubine 1 024, bloedsuiker 13 298, ureum 288, alkali reserve 100, urea clearance (of andere clearance proef) 248, bloedsuikercurve 408, diastase (Wohlgemut) 288, urinezuur 32, krea- Bloed: haemoglobine 3 518, bezinking 2 646, leucocyten 566, erythrocyten 196, kleurindex 188, differentiatie 520, thrombocyten 74, reticulocyten 3, bloedingstijd 11, stollingstijd 11, bloedgroep 430, rhesusfactor 433, Coombstest 56, bloedsuiker 64, bloedsuikercurve 60, phosphatase (zuur -f- alc.) 2, phosphaat 1, calcium 1, Hijmans v. d. Bergh 7, retractilité du caillot 2, haematocriet 1. Faeces: galkleurstof 3, bloed 992, wormeieren 232, vertering 56, amoeben en amoebencysten 6. Totaal aantal onderzoekingen 67 432. Overzicht van het aantal onderzoekingen in 1953 verricht in het Laboratorium van de Verloskundig- Gynaecologische afdeling. Bloed en liquor: haemoglobine (photo-electrisch) 5 092, bezinkingssnelheid 6 208, bloedingstijd 40, stollingstijd 36, tellen leucocyten 4 840, tellen erythro cyten 2 412, tellen eosinophilen quantitatief 292, tel len thrombocyten 748, tellen reticulocyten 248, dif ferentiële telling 3 880, broomsulfaleïne 84, totaal eiwit 1 052, congorood 12. Totaal aantal onderzoekingen 124 615. Overzicht van het aantal onderzoekingen, in 1953 verricht in het Chirurgisch Laboratorium. Bloed: bloedgroepen 584, rhesusfactor 584, krui singen 1 072, haemoglobinebepalingen 2 688, bezin king 3 284, leucocyten 2 900, erythrocyten 218, thrombocyten 121, reticulocyten 18, eosinophilen 4, malaria 3, differentiaties 1 342, bloedingstijd 26, stol lingstijd 26, haematocriet 18, Coombstest 3. tine 8, kreatinine 8, thymoltroebeling 2 184, chloride 104, phosphaat 768, phosphatase 148, zuur of alka lisch 768, cholesterine 92, calcium 68, cholesterine esters 52, bepaling bloedgroep -f- kruisproef 320, rhesus factor slide test 320. Overzicht van het aantal onderzoekingen, verricht in het Laboratorium van de Interne Afdeling (Dr G. Blomhert) in het jaar 1953. Chemische bepalingen: totaal eiwit en vlokkingen 1 374, alkalische phosphatase 977, zure phospatase 108, bilirubine 269, calcium serum 109, calcium urine 15, calcium faeces 13, ureum bloed 511, cho lesterine (totaal) 102, cholesterine (esters) 62, chlo ride serum 1 021, chloride urine 904, alkali reserve 1 002, kalium 1 499, natrium 1 495, eiwit spectrum 136, urea clearance 465, urinezuur 46, kreatinine 536, ureum urine 120, phosphaat 720, diastase serum 4, P.A.S.- en salicylspiegel 16, congoroodproef 6, broomsulfaleïne curve 94, vetbalans en faeces 2, totaal eiwit in urine (colorimetrisch) 10, percoccide bepaling in serum 2, percoccide bepaling in lumbaal- vocht 1, diastase urine 89, bloedsuikerbepalingen 13 530, bloedsuikercurve 176, quantitatieve glucose bepaling in urine 14 431, galactoseproef 64, phenol- roodproef 7, concentratieproef 178. Urine: soortelijk gewicht 5 536, reactie 4 492, al bumen 9 390, reductie 16 517, urobiline 4 497, bili rubine 354, aceton 19 931, diaceetzuur 551, sediment 5 012, eiwit quantitatief (Esbach) 162. Faeces: benzidine reactie 4 894, bilirubine 31, uro biline 11, wormeieren 119, vertering 585, cysten 63, spectroscopisch onderzoek 1, gefractionneerd maag- onderzoek 725, duodenum-sondage 95, concremen- ten 4, Gram- en Ziehl-Neelsenpraeparaten 862. Bloed: haemoglobine 5 059, bezinking 5 260, leu cocyten 4 186, uitstrijk 3 598, uitstrijk op malaria 18, erythrocyten 313, reticulocyten 205, thrombocyten 343, bloedingstijd 63, stollingstijd 63, eosinophile cel len 36, stemum-punctaat 250, bloedgroep en rhesus factor 467, resistentie der erythrocyten 23. Totaal aantal onderzoekingen 133 810. Urine: soortelijk gewicht 300, reactie 425, eiwit 12 335, suiker 10 561, urobiline 529, bilirubine 270, aceton 3 388, diaceetzuur 506, polarisatie 1 090, sedi menten 7 067, bacteriosc. onderzoek 10, Esbach 299, concentratie- en verdunningsproef 8, phenolrood 4, lipase in pancreas 2, Bence-Jones 11, indican 2, spec- trosc. onderzoek 1, diazo 3, vetten 9, maag 62. Chemische bepalingen in urine en bloed: ureum in urine 244, ureum in bloed 582, diastase in urine 177, diastase in bloed 34, chloride in urine 108, bilirubine 255, chloride in bloed 21, bloedsuikerbepalingen 5 093, bloedsuikercurve 39, urinezuur 17, galsteen 1, vlokkingsreacties -j- eiwit 220, eiwit 122, urea clea rance 13, phosphaat 16, alkalische phosphatase 153, zure phosphatase 38, alkalireserve 13, cholesterine 6, cholesterine esters 1, calcium 51, prothrombinetijd 9 098, methode Quick 58, congorood 1, koude agglu tinatie 1, kreatine 2, kreatinine 3, broomsulfaleïne 1, formolgel 2. VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 252