20 a Faeces: benzidine 70, wormen 14, vet 4, amoeben 2. Totaal aantal onderzoekingen 23 712. 1 271 Op de gynaecologische afdeling werden 1 630 patiënten opgenomen. Het aantal operaties bedroeg 369 (laparatomieën 251 en vaginale operaties 118). Er werden 918 curettages verricht. Het aantal kleinere behandelingen, zoals microcurettages, sondages, per- tubaties, coagulaties e.d. bedroeg 165. Radiumbehan- delingen 32, narcose-onderzoek 56. Naar de aard der operaties is de verdeling als volgt: laparotomieën 251. Daar er per laparotomie soms meerdere verrichtingen worden gedaan, is de hier onder volgende specificatie opgesteld naar het totaal aantal verrichtingen. Abdominale radicale operatie volgens Wertheim 5, totale uterusexstirpatie met of zonder adnexa 40, supravaginale uterusamputatie met of zonder adnexa 47, adnex-exstirpatie 55, abdominale exstirpatie myoom 7, extra uterine graviditeit 23, laparotomieën met andere dan bovengenoemde ingrepen 13, ante- fixatie operatie volgens Baldy posterior 21, operatie volgens Cotte 3, Sectio Caesarea 35, inguinale sterili satie 2. Totaal 251. Diversen: urea clearance 26, ureum 26, zog 8, gonorrhoe 124, trichomonas 23, monilia 39, Koch 1, NaCl 9, maag 2, kreatine 1, kreatinine 1. 2. Contact-therapie. Ziekenfondspatiënten: 32 patiënten met 37 bestra lingen; particuliere patiënten: 15 patiënten met 34 bestralingen. Totaal 47 patiënten met 71 bestralingen. 1Bucky-bestralingen. Ziekenfondspatiënten: 228 patiënten met 561 be stralingen; zaalpatiënten: 5 patiënten met 21 bestra lingen; particuliere patiënten: 33 patiënten met 97 bestralingen; ziek inwonend personeel: 4 patiënten met 4 bestralingen. Totaal 270 patiënten met 683 bestralingen. Het aantal patiënten, dat na de bevalling werd op genomen, bedroeg 58, waarvan met: mastitis 36, totale ruptuur 1, manuele placentaverwijdering 7, fluxus post partum 10, thrombose post partum 3, febris post partum 1. Voor verpleging in de couveusekamer werden 48 zuigelingen opgenomen. 1 832 117 120 Urine: albumen 4 311, reductie 3 992, sediment 1 479, aceton 701, diaceetzuur 249, urobiline 244, bilirubine 193, concentratieproef 109, soortelijk ge wicht 66, reactie 5, Esbach 101, melanine 1, sui ker (polarimetrisch) 122, bloedtransfusiedienst: alb. 1 500, red. 1 500. Overzicht van het aantal Röntgenonderzoekingen in 1953: totaal aantal patiënten 19 563, totaal aantal foto’s 48 666. De onderzoekingen betroffen: 7 832 zaalpatiënten met 19 423 foto’s, 497 klaspatiënten met 1 416 foto’s. Totaal 8 329 klinische patiënten met 20 839 foto’s. Vaginale operaties: vaginuale uterusexstirpatie met of zonder adnexa 11, prolapsoperatie met of zonder portio-amputatie 59, plastiek volgens Marion 3, por- tioplastiek volgens Emmet 13, fisteloperatie 1, vul- vectomie 3, verwijdingsplastiek 14, exstirpatie cyste van de glandula Bartholini 3, verwijdering oppervlak kige tumortjes 4, hechten van een totale ruptuur 1, operaties op het gebied van de urologie 6. Totaal 118. Tenslotte nog: mastitis 26, laparoscopieën 13. Het aantal verlossingen bedroeg 377, waarvan spontane haringen 278 en kunstmatige verlossingen 99. Hiervan: Sectio Caesarea 35, forcipale extractie 19, stuitextractie 30, versie en extractie 5, gemelli 10. Het aantal patiënten, dat in de graviditeit in behan deling kwam, bedroeg 56, waarvan met: pyelitis gra vidarum 8, hypermesis gravidarum 30, fluxus in de graviditeit 14, anaemie in de graviditeit 1, t.b.c. in de graviditeit 3. 7 741 ziekenfondspatiënten met 19 912 foto’s, 1135 particulieren met 3 253 foto’s, 79 patiënten, gezonden door de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezond heidsdienst met 170 foto’s, 1 811 R.V.B.-patiënten 3 704 foto’s, 468 personeelsleden met 788 foto’s. Totaal 11 234 poliklinische patiënten met 27 827 foto’s. Bovendien werden 3 340 doorlichtingen verricht ten behoeve van: Personeelsleden Klinische patiënten Poliklinische patiënten Keuringen Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. de aard der Röntgenonderzoeken. Aantal foto’s. Aantal. Aard der onderzoekingen. 6 Gynaecologische operaties. Bestralingsafdeling „Dermatologie". Röntgenafdeling (diagnostiek). 56 271 346 35 7 461 776 643 1 114 696 551 90 21 998 1 583 1 120 4 Appendix Arm, boven Arm, onder Arteriographie Arthrographie kniegewricht Been, boven Been, onder Bekken Blaasoverzicht Verlossingen. Overzicht van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 253