20 9 De geneesheer-directeur, Jhr Verspyck, zag zich aan het einde des jaars op medisch advies helaas ge noodzaakt zijn werzaamheden tijdelijk te staken. In verband hiermede werd ondergetekende voor de duur van de afwezigheid van Dr Verspyck met de waar neming van diens functie belast. Bij het eindigen van dit jaarverslag spreek ik de wens uit, dat het jaar 1954 gekenmerkt moge worden door dezelfde goede geest van samenwerking, welke in 1953 aanwezig is geweest. De geneesheer-directeur, wnd. H. VAN WELY. VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. het patiëntenverloop in het jaar 1953. 1ste klasse Omschrijving. Totaal. babies. babies. babies. 42 6 30 Overleden in 1953 In verpleging gebleven 1 30 1 619 13 664 5,29 In verpleging gebleven op 1 Januari Opgenomen in 1953 Totaal verpleegd Ontslagen in 1953 Het gemiddeld aantal opgenomen patiënten per dag bedroeg: Het gemiddeld aantal ontslagen patiënten per dag bedroeg: Het gemiddeld aantal overleden patiënten per dag bedroeg: Het aantal ontslagen patiënten in pCt. v. h. totaal aantal patiënten bedroeg: Het aantal overleden patiënten in pCt. v. h. totaal aantal patiënten bedroeg: Het aantal in verpleging gebleven patiënten in pCt. van het totaal aantal patiënten bedroeg:J 42 39 3 2 6 6 22 760 782 713 69 39 30 28 2 1 600 10 431 11 031 9 867 1 164 545 16 491 507 487 5 158 163 163 643 11 918 12 561 11 303 1 258 594 32,65 30,97 1,63 89,98 4,73 20 7 I patiënten. 2de klasse patiënten. 3de klasse patiënten. I. Overzicht van Inwonend personeel.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 256