20 I f Specificatie van Artikel VIII „Diversen”. 16 VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN II. Overzicht der Bedrijfsrekening. Winst. Baten. Verlies. Kostendragers. Kosten. 1.268.609,84 5.847,16 Vin. Diversen IX. Kosten en baten vorige dienstjaren 4.892.785,56 6.682.766,49 1.789.980,93 3.910,56 14.047,91 1.981,19 >7 472.946,17 314.650,57 158.295,60 4. Lab. Gynaecologie 5. Lab. Dermatologie 6. Eerste Hulp 7. Nabehandelingen aan huis 8. Bloedtransfusiedienst 9. Fotografische afdeling. 10. Opleidingen 11. Maatschappelijk Werk 12. Cantine Personeel 13. Cantine Polikliniek 14. Bedrijfskosten Gem. Apotheek 15. Interne orders 16. Bedrijfskosten 17. Diversen I. Verpleging II. Operatiekamers III. Path. Anat. Bact. Lab. IV. Poliklinieken V. Röntgenafdelingen VI. Rouwkamer VIL Ruimten verhuurd aan derden 1Lab. Chirurgie 2. Lab. Intern Nwe. Gebouw 3. Lab. Intern Oude Gebouw 4.559,23 1.226,25 18.310,92 108.422,57 11.975,99 8.821,43 59.438,62 294.272,94 3.370,51 302,28 158.295,60 8.441,33 4.769,58 3.132,93 48.090,51 1.138,72 11.856,32 59.758,95 27.928,18 13.674,58 954,37 509,90 8.821,43 18.195,72 57.691,69 28.469,76 2.753,44 1.924,74 250,— 5.176,— 46.872,83 4.887.777,18 367.818,79 213.338,04 401.379,58 281.545,04 9.181,51 18.742,28 472.946,17 6.652.728,59 30.037,90 ƒ3.619.167,34 367.818,79 153.899,42 107.106,64 287.392,20 5.811 18.440,— 314.650,57 4.874.285,96 18.499,60 1.778.442,63 11.538,30 22.106,28 j 43.643,78 I 36.911,09 j 7.523,02 5.057,67 48.340,51 6.314,72 46.872,83 11.856,32 59.758,95 27.928,18 18.233,81 2.180,62 16.422,57 108.422,57 11.466,09

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 263