20 17 VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN III a. Berekening van de totale kosten per 299 688 verpleegdagen. LASTEN. Totaal bedrag. Per verpleegdag. AfInhouding wegens genot van emolumenten BATEN. RECAPITULATIE. Ill Jaren. Jaren. Bedrag. IV. Kapitaaldienst 1953. INKOMSTEN. UITGAVEN. 1.203.319,30 463.208,55 1.203.319,30 463.208,55 322.148,32 322.148,32 257.480,— 212.314,91 257.480,— 212.314,91 >7 53.685,50 53.685,50 Memorie 38.215,34 38.215,34 j 1.460.799,30 1.089.572,62 Totaal der lasten Af: Baten Totale kosten per patiënt per verpleegdag (inclusief huren, renten en afschrijvingen) Totale kosten per patiënt per verpleegdag (exclusief huren, renten en afschrijvingen) Operatiekamers Path. Anat. Bact. Lab. Poliklinieken Röntgenafdelingen Rouwkamer Ruimten verhuurd aan derden Diversen 1921 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1951 1952 1953 0,688 1,242 1,293 1,667 1,225 0,953 1,099 1,260 1,533 1,488 Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. 1921 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1951 1952 1953 ,5 1.255.118,62 Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. 8,130 6,428 6,989 5,677 4,488 6,976 14,592 15,544 16,742 16,522 1,227 0,514 0,357 0,959 0,019 0,062 1,050 4,188 367.818,79 153.899,42 107.106,64 287.392,20 5.811,— 18.440,— 314.650,57 verpleegdag in 1953. 6.652.728,59 1.255.118,62 5.397.609,97 5.397.609,97 4.951.335,08 22,198 4,188 18,01 18,01 16,522 Niet inbegrepen renten, afschrij vingen en huren. Ill b. Overzicht van de totale kosten per verpleegdag in de jaren: 1921, 1925, 1930, 1935, 1940, 1945, 1950, 1951, 1952 en 1953. Renten, afschrijvingen en huren. Inbegrepen renten, afschrijvingen en huren. Overzicht van de kosten aan voedingsmiddelen per voedingsdag in de jaren: 1921, 1925, 1930, 1935, 1940, 1945, 1950, 1951, 1952 en 1953. Kapitaalslasten Personeelslasten Onderhoudskosten Diverse verbruiksartikelen Algemene kosten Huisvestingskosten a. Aanleg en uitbreiding b. Boekwaarde van de voorraden per 1 Januari 1953 c. Aflossing op de leningsschuld aan de Gemeente: 1. wegens afschrijving op de activa 2. wegens buitengewone aflos sing van het bedrag, waar mede de boekwaarde der voorraden per 1 Januari 1953 die per 31 December 1953 overtreft 4 3. wegens verkoop van bezit tingen uit leningsgelden aan geschaft (per 1 Januari 1953) 1,448 12,223 0,893 4,742 3,463 0,559 23,328 1430 22,198 1,044 0,687 0,575 0,399 0,436 0,851 1,051 1437 1,224 1,189 Memorie 1460.799,3ÖÏ 1.089.572,62 8,818 7,670 8,282 7,344 5,713 7,299 15,691 16,804 18,275 18,01 434.160,48 3.663.290,84 267.573,10 i 1.421.066,72 I 1.037.868,66 I 167.550,16 6.991.509,96 338.781,37 I 6.652.728,59 a. Kapitaalverstrekking door de Gemeente: 1voor aanleg en uitbreiding 2. voor boekwaarde der voor raden per 1 Januari 1953 b. Door afschrijving op de activa vrijgekomen gelden c. Bedrag, waarmede de boek waarde der voorraden per 1 Ja nuari 1953 die per 31 December 1953 overtreft cl. Opbrengst verkoop van bezit tingen uit leningsgelden aange schaft (per 1 Januari 1953)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 264