I I |l 1' I I 20 1 Ijl :-f.H |g-ö| lip if iii s s E B I s s re' I «h a s s S 19 t s n 3 s S 5 5 "S H O O 5 oo 00* 8 irT oo sc en <z-> X 8 ig in 5 1 8 ÖS L$n un cm' un f- oo pp== £38 S oo os r- CM* re* OO 8 i j.sêjf? g S IWihltl s nn Jg g)>Z 8>S oo re S" &e 8. :.l ::|r Ê?5 •s-aS.a s-f a^ s ““s s s s «a S e a ffl ,-g S c fe 5 M'S 1-1 o =i? -as 85; I s S •5 qu>£q S VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN 5 S CC s 8 S S m o j V 2 O CQ C g V OO □s cc z—N c ÖO c 5 en •n r-j -Q E u Q cn <5 o. J6 <u CQ x> 0) ÖO o re s ■f «z7 ■re 2 "2 ÖO 3 <i» en 'A, os ri rj en CM en od Os GF oo Os Os CM s© s© oo en" CM c 3 <Zi SS o CL 0) c V en Os OO SD UF en <z oo en o^ OO Os Os* OO CU g a v re J*5 4) C s c s C S g 1 re I o en Os SD* iz? IT) S© v~r T) •n co en so oo en Tm cm oo oo o en Os SC en m cm re «zs en F-" oo oo" f- O re so cm O sON Tt TT en wj CM un e<r O CM CM* 3 Q 00 CU XJ re re vn F- en en f-~ un en en’ P" en v; ÖO ■5S CS O O F- r- CN ■<t OS' SO' oo rfr so” cm*' «n rq ■4- tF Tf I SD en r- oo xt tF «n* tf so «n oo •zs S© CM OO S© un O rF cm ■g 3 yj ,c 8 z re E o >s 00 Cfl •O g 2 "o ÖO wt; TF «zs 2*3 CM s© s© I °o s© I I s©” o" «rT nF >zs o OO 00 o •zs Tf CM G *03 TJ 42 00 00 so SD CM s© en oo wn oo rf »O ©s' OM s© oo r- nF tf wn oo sc re; en cm s© cc »zs «zs s© s© en ^■g un m id_ «5 c o o tl .30 o r- os I OS ‘Z'I tz-j' oo, I re-" <z? «z? os o' oo re- o o en SD 00 oo o cm en’ r--' o' «z-> cm «zs CM CM O s-e t - ai? 3 en 1 Q. «- s_ X) O .3 O 3 en wn o O c C ÖO 3 c o o a c^. cC O 00 :h :a|: •Ie re n, «o 00 OZQ oasW SÓ-I-’ S S ■S 8> Z ÖO K 8 Q O •8 .*•6 o O 3 O e 42 XJ, Osre-öOsr-os’zsr-© encM s© cm^ s© rfr oo re; «zy en oo r-'-' OS re-*' *Z? o' oo en 00 s© cm" Tf oo r-ore-cM‘z>s©asTtr~-r-oo oo'©’—iO«zTCMv>re"men«zi Os s© en’ CM* re’ F-’ en os’ re re v> cm r- en oo «zi en a G *2 o m <Z) g s a SS S gj Q „x -rt J2 - H ai w o C O o gffl z •g w s D ■g z a Q

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 266